logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27
185 37
Vaxholm

Telefon

08 - 541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Ekologisk hållbarhet


ekolgisk hållbarhet logotype

Vaxholm stad har ett miljöprogram 2014-2020. Miljöprogrammet är en del av målområdet Livsmiljö, som ska stödja hållbarhetsarbetet för att förverkliga stadens vision:

Vaxholms stad skall vara en attraktiv plats att leva och bo på!

Ett ekologiskt hållbart Vaxholm innebär att alla invånare erbjuds en
livsmiljö där hänsyn tas till naturresursuttaget i ekosystemen, vilket
konkretiseras i arbetet med det svenska miljömålsarbetet och de globala hållbarhetsmålen (FN 2015).


De sex övergripande fokusområden inom ekologisk hållbarhet är:


  • Var miljösmart i vardagen
  • Förbättra vattenkvaliteten i Östersjön
  • Minska klimatavtrycket
  • Säkra biologisk mångfald
  • Klimatanpassa
  • Giftfri miljö


De strategiska åtgärderna är avsedda för både Vaxholm stad och den egna verksamheten. Nämnderna formulerar varje år  planer som innehåller bla. åtaganden, målvärden och nyckeltal. Dessa åtagande bryts ner i handling med konkreta aktiviteter.


Ett övergripande systematiskt hållbarhetsarbete gynnas av ett miljöledningssystem eller en hållbarhetsstyrning. Staden stödjer arbete med Grön Flagg certifiering av de pedagogiska verksamheterna samt miljödiplomering av företagen.


Staden har i dagsläget valt inkludera hållbarhet i målstyrningen och redovisa med en hållbarhetsredovisning.

 

 

Sidan publicerades: 2019-11-04