logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27
185 37
Vaxholm

Telefon

08 - 541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Ett hållbart Vaxholm

Vi i Vaxholms stad strävar efter att utvecklas hållbart och tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. För att uppnå detta har staden antagit målområdet, livsmiljö.

Vaxholms mål livsmiljö innebär att:

  • hänsyn tas till naturresursuttaget i ekosystemen
  • arbete sker utifrån det svenska miljömålssystemet
  • alla invånare upplever en hög grad av trygghet
  • alla invånare upplever en god hälsa.


Stadens målområde livsmiljö handlar därmed både om en ekologisk och en socialt hållbar utveckling (se underliggande flikar i menyn för respektive arbetsområde).


Varje år redovisas hållbarhetsarbetet i en hållbarhetsredovisning. Den finns både som bilaga till kommunens årsbokslut och separat som pdf. dokument.

 

Vaxholms stad arbetar också med att sprida tips och information via hemsidan om hur var och en kan vara med och bidra till en hållbar framtid, se Hållbar livsstil.


 

Sidan publicerades: 2019-01-21