logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27
185 37
Vaxholm

Telefon

08 - 541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Information om det nya coronaviruset

Här finns samlad information och vi uppdaterar kontinuerligt innehållet. Vi hänvisar här även till myndigheters sidor där du hittar bekräftad information.

Information om coronaviruset

 • Detta gäller i sommar, covid-19
  Håll dig informerad om aktuella rekommendationerna och hur de förändras på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  I sommar gäller fortfarande att vi ska hålla avstånd till andra för att förebygga smittspridning. Som tidigare gäller det också att stanna hemma om du är sjuk, tvätta händerna ofta, hosta och nys i armvecket och undvika att röra vid ögon, näsa och mun.
  Från och med 13 juni kan symtomfria personer resa inom Sverige. Samtidigt behöver vi fortsätta att hålla avstånd till varandra för att förebygga smittspridning, precis som tidigare. Det är fortsatt förbud mot trängsel på barer och kaféer. Det är också fortsatt förbud mot besök på äldreboenden. Personer som är 70 år och över, rekommenderas även i sommar att undvika nära fysiska kontakter.
  Du har ett personligt ansvar att resa så smittsäkert som möjligt. I första hand ska man gå, cykla eller använda andra färdmedel än kollektivtrafik. Den som behöver resa kollektivt bör välja alternativ där det går att boka en sittplats. Resor med färdmedel där det inte går att boka plats, exempelvis spårvagnar, tunnelbanor och stadsbussar, bör om möjligt undvikas. Du kan dock använda kollektivtrafik vid resor till arbete eller sjukvård om du inte har något annat alternativ. Resenärer bör hålla avstånd och i övrigt följa anvisningarna i kollektivtrafiken och i andra kollektiva färdmedel.
  Råd för resande kan förändrasOm smittspridningen skulle öka, så kan Folkhälsomyndighetens råd för resande inom Sverige komma att förändras.
  Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du läsa mer om vad som gäller under sommaren, bland annat för badplatser, hamnar, allmänna färdmedel, idrott, läger, evenemang med mera.
 • Folkhälsomyndighetens föreskrifter
   Ta del av Folkhälsomyndighetens föreskrifterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och allmänna råd om alla ansvar att förhindra spridning av Covid-19.
  Föreskrifterna gäller från april 2020 och ger allmänna råd kring:

  • Personligt ansvar
  • Personer över 70 år och andra riskgrupper
  • Personer som är smittade av eller misstänks vara smittade av covid-19
  • Arbetsplatser
  • Kriminalvården, Migrationsverket och Statens institutionsstyresle
  • Kollektivtrafik och allmänna färdmedel
  • Handel
  • Föreningar
  • Idrottsföreningar

 • Smittspridning och värmebölja, rekommendationer sommar 2020
  För att minska riskerna för både värmestress och smittspridning under sommaren 2020 vill Folkhälsomyndigheten särskilt uppmärksamma följande:
  • Följ råden för både covid-19 och värmebölja för att minska belastningen på hälso- och sjukvården.

  • Äldre och personer med bakomliggande sjukdomar är riskgrupper för både värmestress och covid-19.

  • Var försiktig så att du inte misstar värmestress för feber. Se till att personen som uppvisar sådana symtom vilar i en sval miljö och dricker vatten. Om kroppstemperaturen förblir hög efter 30 minuter är det förmodligen feber. Om kroppstemperaturen sjunker och personen mår bättre är orsaken troligen värmestress.

  • Håll avstånd men undvik social isolering. Vid värmebölja är det viktigt att vara uppmärksam på symtom för värmestress. Samtidigt behöver fysiska kontakter begränsas för att minska smittspridning.

  • Utomhusvistelse är bra, men vistas i skuggan. Under en värmebölja kan det bli betydligt varmare inomhus än utomhus. I byggnader och bebyggelse kan värmen stanna kvar en tid efter att utomhustemperaturen har gått ner. Även smittrisken är betydligt mindre utomhus.

  • Ordna en sval miljö. Det är viktigt att vistas på bostadens svalaste plats och/eller att få minst 2–3 timmar i ordentlig svalka dagligen. Detta gäller särskilt riskgrupper. Samtidigt behöver råden följas om att hålla avstånd till varandra för att minska smittspridningen.

  • Denna sommar är det extra viktigt att förbereda bostäder och boenden med åtgärder som kan minska värmen inomhus, exempelvis med markiser, solskärmar, persienner och anpassad ventilation och vädring. Överväg att installera kylsystem och luftkonditionering där sårbara grupper bor och vistas. På grund av smittrisken bör fläktar undvikas i gemensamma utrymmen.
   Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Bekräftad information från ansvariga myndigheter

  Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.
  1177 VårdguidenNär bör du kontakta vården hos 1177 Vårdguiden?Läs mer på 1177 Vårdguiden, där informatonen även finns på andra språk:
  Krisinformation.seHär håller du dig informerad om det senaste i utvecklingen och hanteringen av nya coronaviruset.Krisinformation.se samlar de ansvariga myndigheternas information:
  FolkhälsomyndighetenFolkhälsomyndigheten publicerar vanliga frågor och svar kring nya coronaviruset:
  Smittskydd
  Region Stockholm
  Så kan du prata med barnenPå Krisinformation.se finns även tips på hur du kan svara på barns frågor om coronaviruset:
 • Provtagning för alla - räkna med väntetider i början
  Från och med 15 juni startar bokningen via 1177.se för provtagning mot covid-19 för alla, meddelar region Stockholm.
  Läs aktuell information om provtagning på Region Stockholms webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Självskattningstest coronaviruset
  Använd gärna Region Stockholms självskattningstest för att se om du kan egenvårda dig eller behöver kontakta vården.
  Här kan du göra självskattningstestetlänk till annan webbplats
  Vid akut livshotande tillstånd, gör inte denna självskattning utan ring 112. Använd inte heller denna självskattning om det gäller barn. Har du barn som du misstänker smittats, ring 1177 för vägledning.
 • Bris stödlinje för barn
   Barnens rätt i samhället (Bris) är Sveriges nationella stödlinje som både till vardags och under krissituationer erbjuder professionellt stöd till barn. När kriser uppstår i samhället påverkas alla olika, och det är viktigt att barn möts av utbildad personal som kan hjälpa barn utifrån deras stödbehov. Bris ger direktstöd till barn via chatt, telefon och mejl. Dessutom ger Bris stöd till vuxna som har frågor om ett barn för att på det sättet indirekt stötta barn, exempelvis hur vuxna kan prata med barn om Corona. Stöd till barn och unga och tips till barn om att hantera oro Barn kan varje dag ringa (nummer 116 111), chatta och mejla till Bris kuratorer. Stödet till barn och unga har öppet vardagar 9 - 12 samt 14 - 21 måndag till söndag.   
  Stöd till vuxna som har frågor om barn Om man är vuxen och har frågor om ett barn kan man kontakta Bris kuratorer alla vardagar 9 - 12 på 0771-50 50 50. 
 • Så kontaktar du 1177 Vårdguiden
  Det kan vara hög belastning på samhällets telefontjänster, särskilt 1177. Hjälp de som verkligen behöver komma fram. Sök i första hand information på nätet:

  Ring 113 13 om du inte kan hitta informationen på nätet.

  Ring 1177 endast om du behöver personlig sjukvårdsrådgivning. Använd inte detta nummer för allmänna frågor om coronaviruset eller om myndigheternas rekommendationer.
 • Du som har symptom eller är över 70 år

  Du som är över 70 år uppmanas att begränsa dina kontakter med andra människor så långt som möjligt under en tid framöver. Det gäller även om du känner dig frisk.
  Undvik sociala kontakter om du har symtom eller är över 70 år
  Folkhälsomyndigheten uppmanar människor med symtom, även milda, att undvika sociala kontakter för att inte smitta andra. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet.
  Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola.
  För dig som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre är det extra viktigt att inte gå till jobbet om du har förkylningssymptom, även om de är milda.
  Du som anhörig bör undvika att besöka äldre släktingar om det inte är helt nödvändigt, även om de är friska.
  Undvik besök som inte är nödvändiga på sjukhus.
 • Information om antal smittade och avlidna

  Statistiken för hur många personer som är konstaterat smittade och avlidna i covid-19 presenteras regelbundet på Folkhälsoymyndighetens webbplas. Kommunen har ingen egen statistik över antal fall.
  Ta del av statistik på folkhälsomyndighetens sidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Vi bevakar patientsekretessen - lämnar inte ut information om smittade

  Vaxholms stad följer patientsekretessen strikt. Det innebär att vi inte kan lämna ut information om eventuellt smittade individer inom kommunens verksamheter. I landet finns en konstaterad smittspridning av covid-19 (coronaviruset) och det finns smittade i alla länets kommuner. Vi räknar med och har under en tid skapat förberedelser inför att även vi kommer få smittade inom våra verksamheter. Men vi kommer inte att gå ut med någon information till allmänheten om bekräftade fall av covid-19 inom kommunens verksamheter, vare sig det gäller brukare eller personal. Vi vill inte riskera att röja patientsekretessen. Vår personal kan inte svara Vår personal kan varken bekräfta eller avfärda rykten om eventuell smitta inom verksamheten utifrån patientsekretessen. Vi ber dig respektera detta och inte ställa sådana frågor till vår personal. Sjukvården informerar aldrig om patienters sjukdomstillstånd eller om personliga förhållanden såsom bostadsort och arbetsplats utan patientens samtycke. Det är patientsekretess, som vården följer strikt. Det betyder att endast den personal som vårdar eventuella smittade brukare på våra boenden kommer få ta del av den informationen. Övrig personal kommer inte få ta del av informationen om smittade individer. Var källkritisk och sök alltid information hos myndigheterna För oss alla gäller nu att vara källkritiska och att inte dela tvivelaktig information. Myndigheternas samlade och kvalitetssäkrade information hittar du på Krisinformation.se. Om du har allmänna frågor om covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13, dygnet runt. Vi har alla ett gemensamt ansvar att minska både smittspridningen och oron kring den.
 • Åtgärder för att stärka Vaxholms företag (uppdaterad 3/6)
  De lokala företagen i Vaxholm drabbas hårt av effekterna av coronaviruset. Vaxholms stad har, liksom SRMH och Roslagsvatten vidtagit en rad åtgärder för att underlätta i det aktuella läget.
  Hittills beslutade stödåtgärder från Vaxholms stad
  • Vaxholms stad kommer att ha en generös hållning till ansökningar från butiker och uteserveringar om utökad verksamhet utomhus.
  • Destination Vaxholm tilldelas 250 000 kronor för 2020, oaktat medlemsavgifterna, för att stärka besöksnäringen.
  • Restaurangernas uteserveringar kostnadsfria fram till 1 maj 2020.
  • Möjlighet att få anstånd med, eller uppdelning av, fakturor utställda av Vaxholms stad. Detta är inte en generell åtgärd så ta alltid kontakt med oss för att vi ska kunna bedöma varje enskilt fall.
  • Korta ner betalningstider till Vaxholms stads leverantörer.
  • Förlänga tidsfrister i tillstånds- och tillsynsärenden där så är möjligt.
  • Säkerställa tydlig, uppdaterad och tillgänglig information till företagen.
  • Inriktningen på besöksnäringsarbetet skiftar från en internationell målgrupp till en nationell målgrupp inom ramen för Stockholm Archipelago.
  • Vaxholms stad planerar för olika åtgärder för att förstärka informationen och marknadsföringen av våra lokala besöksmål inför sommarsäsongen, under förutsättning att den nuvarande situationen upphör.
  • Kommunens riktlinjer möjliggör att restaurangerna kan öppna sina uteserveringar omedelbart (om Polisen beviljar ansökan).
  • Möjliggöra större markupplåtelser än vanligt för uteserveringar, där det är möjligt.
  • Vaxholms stad ska sträva efter att prioritera lokala företag vid inköp av varor och tjänster och vid bokning av kurser och konferenser.

  Stödåtgärder från Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd:
  • Tidsfristen för betalning av kommande prövnings- och tillsynsavgifter inom nämndens verksamhetsområde förlängs till 90 dagar.
  • Kreditering av fakturerade belopp och återbetalning av redan erlagda avgifter i prövningsärenden inom nämndens verksamhetsområde, enligt gällande taxa, ska ske om sökanden återkallar sin ansökan.
  • Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor kommer att skjuta upp tillsynsbesök som inte är nödvändiga och prioritera verksamhetskritiska prövnings- och tillsynsärenden.

  Beslutet gäller för perioden 2020-03-30 till och med 2020-12-31.
  Stödårgärder från Roslagsvatten Avfall och VA-brukningsfakturor:
  • Fakturor som ska betalas 23/3-31/8-2020 får en förlängd betalningstid på 30 dagar då kund kontaktar kundservice.
  • Ytterligare 30 dagars betalningstid kan beviljas. o Kundservice ställer fråga om del av/hälften kan betalas nu och resten om en månad.
  • Ränta utgår ej på den del som betalas senare.

  Anläggningsavgifter
  • Fakturor som ska betalas 23/3 - 31/8 -20 får en förlängd betalningstid på 30 dagar då kund kontaktar nyanslutning/kundservice.
  • Ytterligare 30 dagars betalningstid kan beviljas. o Nyanslutning ställer fråga om del av/hälften kan betalas nu och resten om en månad.
  • Ränta utgår ej på den del som betalas senare.

  Avbetalningsplaner
  • 30 dagars anstånd lämnas (+ytterligare 30 dagar kan beviljas) på avbetalningsplanen. Hela avbetalningen förskjuts då.
  • Fråga ställs om del av/hälften kan betalas nu och resten om en månad.
  • En förutsättning är att fastighetsinteckning finns. Om inte så måste en sådan tas ut i fastigheten.
  • Ränta utgår ej på anståndsdelen.
  • Gäller från 27/3- 31/8-20

  Beslutet gäller från 2020-03-30 till och med 2020-08-31.
  Vi behöver alla hjälpas åt Vaxholms stad är öppen för ytterligare insatser och kommer att fortsätta dialogen med det lokala näringslivet. Tveka inte att kontakta kommunen i enskilda fall för att hitta en individuell lösning.Vi tar även tacksamt emot tankar och idéer från dig som företagare på vad vi som kommun ytterligare kan göra för dig i den här situationen.
  Ta gärna kontakt med Vaxholms stads näringslivssamordnade Mikaéla Lodén, naringsliv@vaxholm.se.
 • Vaxholms stads förhållningssätt

  Vaxholms stad bevakar händelseutvecklingen. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, har en nära samverkan med andra aktörer och är beredd att förstärka eller på annat sätt anpassa insatserna om det bedöms nödvändigt.
  Inom Vaxholms stad verksamheter har vi under pandemin följande förhållningssätt:
  • Samtliga medarbetare inom stadens verksamheter med symptom på förkylning, även om de är lindriga, uppmanas att inte komma till jobbet.
  • För att minsak smittrisken har vi utökat möjligheterna för och genomfört utbildningar för att kunna hålla digitala möten av hög kvalitet.

  • Invånare som har ärenden till kommunala verksamheter och som har symptom på förkylning uppmanas att i första hand kontakta oss via telefon eller e-post.

  • Vaxholms stadsbiblioteket håller öppet som vanligt, och vi ber alla besökare med förkylningssymptom att visa hänsyn och avstå besök på biblioteket så länge symptomen kvarstår.

 • Utökad barnomsorg för anställda inom hälso- och sjukvård
  På grund av covid-19-situationen och ökad belastning på sjukvåreden har vårdnadshavare som arbetar i hälso- och sjukvårdssektorn möjlighet ansöka om tillfälligt utökad omsorg för barn i förskola och fritidshem inom Vaxholms stad.
  Möjlighet till utökad omsorg finns på vardagar mellan klockan 06.00 och 22.00 och/eller på nätter och helgdagar.
  Ansök här Anmäl ditt behov av utökad omsorg genom e-tjänsten:Anmälan om temporär utökad omsorg för förskola eller fritidshemlänk till annan webbplats
 • UD:s avrådan för resor

  Följ hur UD:s avrådan från icke nödvändiga resor till andra länder utvecklas. Med anledning av den omfattande osäkerheten för globalt resande kopplat till covid-19 har avrådan förlängts och förändrats vid flera tillfällen. Det nya coronavirusets spridning innebär fortsatt osäkerhet när det gäller internationellt resande.
  Håll dig uppdaterad om reseläget på webbplatsen krisinformation.se. Där finns de ansvariga myndigheternas information om coronaviruset.

 • Förbud mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer

  Från och med söndag 29 mars får allmänna sammankomster och offentliga tillställningar ha max 50 deltagare. Skolor, kollektivtrafik, privata evenemang och besök i affärer omfattas inte. Syftet är att begränsa smittspridningen av covid-19.
  Polisen kan ställa in eller upplösa en allmän sammankomst eller offentlig tillställning med fler än 50 deltagare. Den som anordnar en tillställning som bryter mot förbudet kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.
  Med allmän sammankomst avses:
  • sammankomster som utgör demonstrationer eller som annars hålls för överläggning, opinionsyttring eller upplysning i allmän eller enskild angelägenhet
  • föreläsningar och föredrag som hålls för undervisning eller för att meddela allmän eller medborgerlig bildning
  • sammankomster som hålls för religionsutövning
  • teaterföreställningar, biografföreställningar, konserter och andra sammankomster för att framföra konstnärligt verk
  • andra sammankomster vid vilka mötesfriheten utövas.

  Med offentlig tillställning avses:
  • tävlingar och uppvisningar i sport, idrott och flygning
  • danstillställningar
  • tivolinöjen och festtåg
  • marknader och mässor
  • andra tillställningar som inte är att anse som allmänna sammankomster eller cirkusföreställningar.
  Skolor, kollektivtrafik, privata evenemang och besök i affärer omfattas inte. 
 • I Vaxholms skolor (vårterminen 2020)
  Denna informaton gällde under våren. Inför höstens återkommer vi här med aktuell information om vad som gäller. Vårdnadshavare får som vanligt information som berör dem bland annat via skolportalen Unikum. På uppmaning av regeringen planerade Vaxholms stads skolor och förskolor under vårterminen för att stå redo för om direktiv om stängning skulle komma. Rektorer inom Vaxholms kommunala förskolor och skolor har tillsammans arbetat för att säkerställa utbildning för barn och elever i Vaxholm. Utbildningschef, rektorer och och skolrnas övriga personal har dialog med vårdnadshavare om åtgärder och händelseutvecklingen bland annat via skolportalen Unikum, och i övrigt informeras invånare via stadens övriga kanaler.
  Åtgärder i vår måltidsmiljöFör att minska risken för smittspridning i våra skolkök och matsalar har flera olika åtgärder kontinuerligt vidtagits. Planering har gockså genomförts för att kunna hantera en eventuell situation med osäkerhet i matleveranserna.
  Samhällsviktiga uppdragVaxholms stad har redan i ett tidigt skede av coronasituationen planerat inför scenariot att skolor och förskolor skulle stänga, för att stå redo om sådant direktiv kommer. I ett sådant läge skulle omsorg fortsatt erbjudas för barn och elever vars vårdnadshavare har samhällsviktiga arbeten. En kartläggning av behovet av omsorg har genomförts bland Vaxholms vårdnadshavare.Läs mer här länk till annan webbplats
  Information om vad som gällde under vårterminen inom Vaxholms stads skolor och förskolor. Inför skolstart höst 2020 uppdaterar vi informationen utifrån rådande situation och myndigheternas rekommendationer. 
  • Våra skolor och förskolor är fortsatt öppna. Är man frisk går man till skolan, är man sjuk ska man stanna hemma. Vi följer noga utvecklingen och är beredda att vid behov snabbt kunna fatta ett annat beslut.

  • Samtliga barn, elever och medarbetare med förkylningssymptom uppmanas att inte komma till förskola, skola, fritids eller arbete i Vaxholms stad.

  • I de fall barn och ungdomar kommer till skolan eller feritids med symptom kommer våra pedagoger att kontakta vårdnadshavare och barnet skickas hem. Äldre barn med symptom som tar sig till och från skolan eller fritids själv skickas hem.

  • Vi avstyr studiebesök samt resor och utflykter som inte är nödvändig.

  • Vi behöver gemensamt ta ansvar för att minska spridningen av viruset och just nu är detta, tillsammans med god handhygien, det som myndigheterna ber oss att göra.

  • Vårdnadshavare som känner oro och vill att deras barn ska vara hemma med anledning av coronaviruset behöver ansöka om ledighet som vanligt, enligt de rutiner som finns på skolan.

  • Våra skolor förbereder för distansundervisning utifall att ett sådant beslut skulle bli aktuellt.

 • In other languages, regarding the coronavirus
  The risk of community transmission of the coronavirus in Sweden is currently very high, according to the Public Health Agency of Sweden (Folkhälsomyndigheten).
  City of Vaxholm pays close attention to updated advice given by the Public Health Agency of Sweden (Folkhälsomyndigheten) on the coronavirus. The City of Vaxholm cooperates closely with other autorities and municipalities, and is ready to act on any new developments.
  In other languages Corona – Other languages, 1177 websitelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterInformation on the coronavirus at krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterThe Public Health Agency of Sweden: About covid-19 in other languageslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterPublic Swedish Radio: About covid-19 in other languageslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterSign language: Covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

  Help reducing the spread of the virus:
  • Stay at home if you have a fever, a cough, a runny nose or a sore throat. Stay at home until you have been symptom free for at least two days.
  • To protect the most vulnerable, in Vaxholm it is currently not allowed to visit care homes for the elderly.
  • Wash your hands frequently with soap and water. Or use hand sanitizers.
  • The Foreign Office of Sweden advice against travelling abroad.

  If you have symptoms and need advice, please call the Stockholm Region health line 1177 (phone number +461177). The support line is answered and staffed by medical personnel.Corona – Other languages, 1177 websitelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  If you have questions about the coronavirus and covid-19, that are not related to symptoms, please call the national information line 113 13.
  Education Since 18 March 2020, the Swedish government recommends distance education for upper secondary schools, vocational training, and municipal adult education. Until further notice. No regular education will take place in the school facilities. However, upper secondary schools will stay be open to students who want to use equipment or in other ways need educational support from teachers.
  Each school or educational institution will decide how to organise and carry out the dictance learning based on their respective prerequisites.
  Schools and preschools The Swedish Government has decided on temporarily changed regulations for Swedish schools. This will allow the head of each school to adapt education and school activities to the current situation.
  Children and adults with cold symptoms and fever shall stay at home and not attend preschools or schools. This applies until symptom free, and 48 hours after that.
  City of Vaxholm work to prevent transmission of the coronavirus, and preschool staff will contact parents and caretakers to come and pick up children who are not well.
  If you as a parent or caretaker feel concern due to the coronavirus, and want your child to stay at home, you need to apply for absence based on the school’s regular routines.
  Protecting risk groups The elderly are particularly vulnerable to the coronavirus covid-19 infection and we must do everything we can to protect their health. It is currently not allowed to visit nursing homes in Vaxholm. Visits at hospitals and other places where risk groups may be should be avoided if possible.
  Recommendations to the elderly If you are over the age of 70 recommendations are that you stay away from places or situations where you might be exposed to the virus. We understand that many find this difficult, but if you can - ask for help with grocery shopping and other errands.
  Public events The Swedish Government has decided to temporarily forbid arranging events and gatherings of more than 50 people (attendees, participators and staff included), indoor as well as outdoor.
  Organisers of events will provide information to those who planned to attend events that will now be cancelled. If you have questions about already purchased tickets and such, information will be found on the website of the organiser.
  Avoid sharing unconfirmed information We can all help by not spreading rumors, evaluate the source of information critically, and only share confirmed and reliable facts.
  Swedish authorities on the coronavirus: Official information on the novel corona virus on krisinformation.se (Emergency information from Swedish authorities)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  Swedish healthcare for visitors on krisinformation.se (Emergency information from Swedish authorities)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  FAQ of The Public Health Agency of Swedenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  The Swedish Government's response to the virus responsible for covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  More about the coronavirus in other languages are also found at:


Nyheter

Fler nyheter