logo

Kontakta oss

Besöksadress

Sågvägen 2
184 86 Åkersberga

Telefon

08-540 835 40

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Ledningsnät, anslutning till fastighet

För anslutning till kommunalt vatten- och avloppsnät ska en VA-anmälan skickas in till Roslagsvatten. Detta gäller även vid tillfällig anslutning. Exempel för byggvatten och vid vissa förändringar på en fastighet som redan är ansluten.

På Roslagsvattens hemsida kan du beräkna din anslutningskostnad.


Information om avgifterna finns på Roslagsvattens sida för taxor.

Anläggningsavgift

En engångsavgift som fastighetsägare betalar för rätten att ansluta sig till den allmänna VA-anläggningen. När Roslagsvatten upprättat förbindelsepunkt/er för fastigheten skickar de ett skriftligt meddelande om detta samt faktura på anläggningsavgiften enligt för tidpunkten gällande taxa.


Brukningsavgift

Efter anslutning betalar du en löpande brukningsavgift för de vatten- och avloppstjänster du får tillgång till.

 

Sidan publicerades: 2020-03-19