logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27

Telefon

08-541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Dagvatten

Dagvatten är vatten som rinner på marken. Det är en blandning av regnvatten, smältvatten och framträngande grundvatten.

Dagvatten kan komma från hustak, vägar och parkeringar. Det samlas upp i ledningar eller diken och leder ut det i vattendrag och sjöar.


Dagvatten innehåller i många fall föroreningar och måste därför renas innan det når känsliga miljöer.

I Vaxholm finns en strategi för hantering av dagvatten. Denna antogs i KF 2019-09-23 § 47 Reviderad dagvattenstrategi 2019. Se strategin under Relaterad information.

 

Anmälan om dagvattenanläggning

 

Vid anmälan av ny anläggning ska anmälan göras till Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd senast sex veckor före beräknad byggstart. Nämnden kan komma att begära kompletterade uppgifter. Anmälan ska även ske i god tid innan ändring av anläggning som kan medföra väsentlig ändring av avloppsvattnets mängd eller sammansättning.

 

Anmälan om dagvattenanläggning, SRMH (pdf)PDF


Mer information

 

Företag och dagvatten, SRMH PDF

Förslag till riktvärden för dagvattenutsläpp, Stockholms läns landstingPDF

 

Sidan publicerades: 2020-06-24