logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27

Telefon

08-541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Avlopp

Det finns två typer av avlopp: kommunalt och enskilt. Många hus i skärgården har inte möjlighet att ansluta sig till det kommunala avloppet. Dessa hushåll har istället ett eget avlopp, ett så kallat enskilt avlopp. Vaxholms kommunala avloppsvatten renas av Roslagsvatten AB.

Att rena avloppsvatten från kväve, fosfor, organiska föroreningar och miljögifter är en av vår tids viktigaste uppgifter. Kraven på reningsverken ökar allteftersom belastningen på recipienterna (vattendrag, hav och sjö) av näringsämnen och föroreningar ökar.

 

Läs mer om avlopp hos Roslagsvatten, SRMH och Avloppsguiden.

 

Sidan publicerades: 2020-05-11