logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27

Telefon

08-541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Skarpö och del av Stegesund

Program för detaljplan för Skarpö och del av Stegesund

Program

Ett planprogram för Skarpö och del av Stegesund har tagits fram.
Kommunstyrelsen beslutade den 23 oktober 2008 § 116 att godkänna
programsamrådsredogörelsen och planprogrammet.

Ett planprogram för Skarpö och del av Stegesund har tagits fram.
Kommunstyrelsen beslutade den 23 oktober 2008 § 116 att godkänna
programsamrådsredogörelsen och planprogrammet.


Bakgrund

Kommunstyrelsen har givit stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att planlägga området. Syftet med planläggningen är att möjliggöra en utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp, värna områdets kulturmiljövärden, säkerställa en säker och fungerande trafikmiljö samt minska miljöeffekter i samband med att fastigheterna på ön omvandlas till permanentboende.


 

Sidan publicerades: 2018-07-30