logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27

Telefon

08-541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Rindö hamn - Del av Oskar Fredriksborg

Planprogram för detaljplan del av Oskar Fredriksborg, Rindö hamn

Rindö Hamn

Program

Ett planprogram för detaljplan del av Oskar Fredriksborg, Rindö hamn, har tagits fram.

 

Kommunstyrelsen beslutade den 11 juni 2009 § 66 att godkänna programsamrådsredogörelsen och planprogrammet.

Bakgrund

Kommunstyrelsen har givit stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta ett program för området. Programområdet avgränsas i norr av Oskar Fredriksborgsvägen (väg 274) och Oxdjupet i öst och i syd av Solöfjärden. I väster gränsar området mot Soldatgränd samt befintlig villabebyggelse vid Rindövägen och Solövägen, och skogsområdet norr därom. Syftet med detaljplaneläggningen är att möjliggöra omvandling av området till en levande skärgårdsmiljö med bostäder, verksamheter och skola. Programmet omfattar hela Rindö hamn. Programområdet kommer att delas in i flera detaljplaner.


Pågående planarbeten:

Förslag till detaljplan - för Rindö Hamn etapp 3 - Grenadjärenöppnas i nytt fönster


Antagna detaljplaner:

Detaljplan 394öppnas i nytt fönster - för östra delen av Rindö hamn inom Oskar-Fredriksborg

Detaljplan 400öppnas i nytt fönster - för del av Rindö 3:378

 

Handlingar

Programmet kan laddas ner från rutan relaterad information. Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen för att ta del av övriga handlingar i ärendet, beslut, sändlistor etc.

 

Du kan även köpa programmet från stadsbyggnadsförvaltningen till ett
självkostnadspris på 100 kr. 

 

Tidigare handlingar

2009-01-19 (programsamråd)

ProgramPDF

 

 

Sidan publicerades: 2019-02-18