logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27

Telefon

08 - 541 709 35

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Angarnkilen

Angarnkilen med omgivningar har stora strövvänliga skogsområden och öppna kulturhistoriska jordbrukslandskap. Området är rikt på fornlämningar. Stora öppna kulturlandskap finns främst runt de gamla gårdarna som Stora Säby, Prästgården, Lingsberg med flera.

Friluftsområden

Omtyckta ströv- och motionsområden med leder och spår finns bland annat vid Össeby IP i Karby och Skavlöten i Täby. Rönninge by-Skavlöten är ett kommunalt reservat och ligger i Täbys östra delar utmed Rönningesjöns östra strand. Det är Täby kommuns viktigaste friluftsområde med ett stort
motionscentrum och många olika leder och spår. Norra delen av området upptas av delvis barrdominerade friluftsskogar. I södra delen av området ligger den välbevarade 1800-talsbyn Rönninge by med ett aktivt jordbruk.

Rönningesjön

Rönningesjön

Skylt vid Roslagsleden

Skylt vid Roslagsleden

Roslagsleden kan vandras från Stockholm till Norrtälje och vill man gena tar man av på den blå leden genom Österåker. I Angarnkilen finns också
flera sportanläggningar, stora golfbanor och ridanläggningar.


Sjöar och våtmarker

Angarnsjöängen är länets förnämsta fågellokal och av riksintresse för natur- och kulturmiljö. Angarnsjöängen är både naturreservat och Natura 2000-objekt. Vid Angarnsjöängen finns vackra kulturmiljöer med många fornlämningar från brons- och järnåldern. I kilen finns också andra värdefulla sjöar och våtmarker som exempelvis Ullnasjön, Fågelsångsmossen, Träskmossen och Gävsjön.


Angarnsjöängen

Angarnsjöängen

Från Östersjön till Uppsala gick Långhundraleden, vikingarnas gamla
farvatten. Förr i tiden färdades man till stor del på sjöar och
vattenleder - på sommaren med båt och på vintern på isen.


Från Östersjön till Uppsala gick Långhundraleden, vikingarnas gamla
farvatten. Förr i tiden färdades man till stor del på sjöar och
vattenleder - på sommaren med båt och på vintern på isen. Samhället
Karby- Brottby har vuxit fram på båda sidor om den gamla vattenleden. I
Brottby finns ett Natura 2000-objekt, Brottby allé. Lite längre upp
västerut längs med Långhundraleden ligger Vada och Vada sjökullar.
Sjökullarna, som påminner om högarna vid Gamla Uppsala, klassas även det som ett Natura 2000-objekt.


Vada gravkullar

Vada gravkullar

Vildmark

I nordost avgränsas Angarnkilen av de stora vildmarksområdena i Tärnan och österut mot Wira bruk, Roslags-Kulla, Mälby herrgård och Östanå slott. Kring Östanå slott finns vackra stora bokskogar. I området finns också Loån som slingrar sig genom kulturlandskapet och där öringen fortfarande leker. Flera gravrösen vittnar om att trakten var en rik bygd redan under bronsåldern. I Roslags-Kulla finns en träkyrka från 1706. I närheten av Wira bruk finns två Natura 2000-områden, ett som heter Losjön och ett vid sjön Viren som heter Blötviken.

Fisktrappa vid Wira bruk

Fisktrappa vid Wira bruk

Höga natur- och kulturvärden

Hela Angarnkilen präglas av miljöer med höga natur- och kulturvärden. Stora delar av kilens västra sida är av riksintresse för natur- och kulturmijö och stora delar av den östra delen av kilen är av riksintresse för friluftslivet. I kilen finns flera Natura 2000-objektlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Längst upp i Angarnkilens nordöstra del finns det två Natura 2000-områden: Stavs äng och Malmsjön, som även är ett naturreservat. I Täby har Länsstyrelsen beslutat att bilda naturreservat vid Prästgårdsmarken. I Tärnanområdet finns Exerman-Hersby naturreservat, Bromseby naturreservat och Trehörningsskogens naturreservat. Det är i Tärnanområdet som vargen finns, i Rialareviret.

 

Täby kommun
Vallentuna kommun
Vaxholms stad
Österåkers kommun
Angarn- och Bogesundskilens kilros

 

Sidan publicerades: 2014-08-26