logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27

Telefon

08-541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

VA-karta

Från och med 2016-05-30 har Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor tagit över beställningarna av VA-kartor.

När du ska anlägga eller ändra en enskild avloppssanläggning, installera värmepump som utvinner energi från berg, ytjord, grund- eller sjövatten, eller borra en egen vattentäkt krävs en karta över den aktuella fastigheten. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor behöver kartan för att handlägga ditt ärende.


Kartan kan du beställa konstnadsfritt från Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor.


Ange namn, adress, fastighetsbeteckning samt till vilken typ av ansökan eller anmälan som kartan ska användas till i samband med beställningen. För att bedöma hur ditt borrhål eller din avloppsanläggning påverkar dina grannar och miljön behöver vi ha in en karta. Kartan ska visa fastighetsgränser, byggnader samt ledningar i mark, borrhål, brunnar och avloppsanläggningar som kan påverka, eller påverkas av den åtgärd den planerar genomföra.

Du kan även använda till exempel en nybyggnadskarta eller liknande. Kartan bör dock vara skalenlig. Skala ska alltid anges. En briställig karta gör att Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor måste begära in kompletterande uppgifter, vilket leder till att handläggningen av ditt ärende fördröjs i onödan.

 

Kontaktinformation

Om du har frågor kan du vända dig till Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor.

Växel: 08-578 66 300
E-post: miljokontoret@srmh.se

 

Sidan publicerades: 2020-05-08