logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27

Telefon

08-541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Nybyggnadskarta

Med eller utan VA-information

Exempel på del av nybyggnadskarta

Användningsområde

Man använder nybyggnadskartan som underlag för situationsplan i bygglovsansökan.

Vid bygglovsansökan för nybyggnation av exempelvis bostadshus, fritidshus och större ombyggnationer av befintliga byggnader krävs nästan alltid en nybyggnadskarta.


Om du är osäker på vilken kartprodukt du ska beställa, hör av dig till oss på bygglov@vaxholm.se eller 08-541 708 00 så hjälper vi till.


Nybyggnadskartan innehåller:

 • Fastighetsgränser
 • Byggnader
 • Höjdkurvor med besiffring
 • Markdetaljer
 • Traktnamn
 • Fastighetsbeteckning
 • Väg med vägnamn
 • Koordinatkryss med text
 • Skala
 • Norrpil
 • Servitut, Gemensamhetsanläggningar, Rättigheter
 • Arbetsfix
 • Gränspunkter med numrering
 • Gränspunktsbeskrivning
 • Sidlängder på fastigheten
 • Markhöjder
 • Teckenförklaring
 • Ritningsstämpel
 • Detaljplaneinfo (inom detaljplanelagt område)
 • Detaljplanenummer (inom detaljplanelagt område)
 • Vatten- och avloppsledningar med text från Roslagsvatten AB (om fastigheten ligger inom verksamhetsområdet för VA)


OBS! Kartans innehåll kan variera beroende på fastigheten.


Nybyggnadskartan levereras på papper i A3-format i skala 1:500, samt digitalt i pdf- och dwg-format.


Giltighetstid

Nybyggnadskartans giltighetstid är begränsad till 2 år.


Leveranstid

Normal leveranstid för nybyggnadskarta är cirka 6 veckor.

 

Sidan publicerades: 2020-02-11