logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27

Telefon

08-541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Avgifter och taxor

Här finner du information om, samt avgifter, för de kartor och mätuppdrag som görs av våra kart- och mätningsingenjörer.

I samband med att beställd karta eller uppgifter från lägeskontroll eller gränsutvisning levereras får du ett debiteringsbesked som visar vad avgiften kommer att bli. Avgiften faktureras sedan separat. Avgifter för framtagande av kartprodukter, utstakning och lägeskontroll ingår inte i den avgift som betalas för lov- och anmälansärenden utan betalas separat.


I exemplen nedan redovisas våra vanligaste uppdrag och produkter. För övriga uppdrag/beställningar kan du kontakta Bygglov- och GIS-enheten för prisuppgift. För att se beslutad taxa hänvisar vi till den taxa som antogs av kommunfullmäktige 2019-12-09. Du hittar den under ”Relaterad information”.


Exempel på avgifter 2020

  

Mätuppdrag

Grovutstakning, 0-500 m²

6 900 kr exkl. moms,

inkl. 4 punkter*

Grovutstakning, mer än 501 m²


9 300 kr exkl. moms,

inkl. 4 punkter*

Finutstakning, 0-500 m²

8 950 kr exkl. moms,

inkl. 4 punkter*

Finutstakning, mer än 501 m²

10 500 kr exkl. moms,

inkl. 4 punkter*

Lägeskontroll

5 475 kr exkl. moms,

inkl. 8 punkter*

Lägeskontroll, tillägg per punkt utöver de 8 första

300 kr exkl. moms


Gränsutvisning, startavgift

3 450 kr exkl. moms,

inkl. 1 gränspunkt*


*Därefter 575 kr/punkt exkl. moms.Kartprodukter/övriga produkter

Nybyggnadskarta inom detaljplanelagt område,

nyupprättande under 5 000 m² 

9 250 kr

Nybyggnadskarta utanför detaljplanelagt område,

nyupprättande under 5 000 m² 

7 500 kr

Primärkarta med inom detaljplanelagt område,

nyupprättande under 5 000 m² 

2 600 kr

Primärkarta utanför detaljplanelagt område,

nyupprättande under 5 000 m² 

2 000 kr

Nybyggnadskarta inom detaljplanelagt område,

tillägg per påbörjade 5000 m² utöver de 5000 första

4 000 kr

Nybyggnadskarta utanför detaljplanelagt område,

tillägg per påbörjade 5000 m² utöver de 5000 första

3 175 kr

Primärkarta inom detaljplanelagt område,

tillägg per påbörjade 5000 m² utöver de 5000 första

300 kr

Primärkarta utanför detaljplanelagt område,

tillägg per påbörjade 5000 m² utöver de 5000 första

300 kr

Redovisning av anslutningspunkt för VA

1 155 kr

Tidsersättning vid övriga uppdrag

1 155 kr/timme


Frågor?

Det går bra att kontakta Bygglov- och GIS-enheten om du har frågor. Du når oss antingen via e-post: kartor@vaxholm.se eller telefon: 08-541 708 00

 

Sidan publicerades: 2020-06-29