logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27

E-post

Telefon

08-541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

  • Ingen giltig användare vald.

Ät mindre och bättre kött

Att minska på köttkonsumtionen och välja sunt producerat kött bidrar till en bättre miljö, bättre hälsa och möjliggör att fler människor kan äta sig mätta.


  • Öka andelen grönsaker och växtbaserat protein, såsom baljväxter. Det finns idag många spännande och goda recept på vegetarisk och vegansk mat.

 

  • Ersätt en del av köttet i grytor och såser med växtbaserat protein.
  • Njut av härliga baljväxtprodukter, till exempel tofu, Oumph!, Pease, falafel, sojakorv och biffar, färs och grytbitar.

 

  • Välj certifierat svenskt naturbeteskött, svenskt EU-ekologiskt eller KRAV-märkt kött och svenskt viltkött. Välj bort allt kött som har rött ljus i Köttguiden.

 

  • Var försiktig med "naturbeteskött" från områden där exempelvis regnskog givit vika för köttproduktion.Visste du….

 

…att produktionen av ett kilo kött ger i genomsnitt upphov till 15 500 liter vatten.

 

…att bönor, linser och ärter har jämförelsevis låg miljöpåverkan – i synnerhet när de ersätter kött på tallriken?

 

...att 75 % av växthusgasutsläppen från svensk livsmedelskonsumtion beräknas komma från kött, fisk och mejerikonsumtion trots att dessa matkategorier bara utgör 35 % av vårt kaloriintag?

 

...att köttkonsumtionen behöver minska för klimatets skull, men Sveriges bönder kan fortfarande bidra till mat inom planetens gränser, hålla våra odlingslandskap öppna och gynna den biologiska mångfalden.

 

…att Sverige är världsledande när det gäller djurhållning?

 

…att den många gånger extremt storskaliga odlingen av soja förstör unika naturområden när miljoner hektar skog, gräsmarker och savanner omvandlas till jordbruksmark. Med förlusten av värdefull biologisk mångfald följer även förlust av viktiga ekosystemtjänster som vattenförsörjning och pollinering, samt stora utsläpp av växthusgaser.

 

…att huvuddelen av den soja som produceras används till djurfoder vid produktion av kött, mjölk och ägg samt vid odling av fisk.

 

…att nära 40 procent av världens totala spannmålsproduktion används som kraftfoder inom djurhållningen. 80–90 procent av energin går förlorad när den tar omvägen via djuren.

 

…att köttproduktion kräver minst tio gånger så mycket mark som odling av vegetabilier med motsvarande närings- och energiinnehåll. Ett likartat förhållande råder mellan växtodling och animalieproduktion när det gäller vattenåtgång.

 

Sidan publicerades: 2019-04-17