logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27

Telefon

08-541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Hållbar livsstil

Sverige, liksom alla världens länder har anslutit sig till de 17 globala målen i Agenda 2030 för en hållbar utveckling. För att vi ska lyckas måste alla bidra. Alla kan göra något för en hållbar framtid, varje dag. 

 

Dina val har betydelse – hur du bor, vad du handlar, hur du reser och vad du äter. Här får du enkla tips på hur du i vardagen kan bidra till en mer hållbar framtid.

De 17 globala målen för en hållbar utveckling

De 17 globala målen för en hållbar utveckling8 snabba tips för en mer hållbar livsstil


  1. Resor - Res klimatsmart och rör på dig mer, till exempel med cykel, och minska samtidigt resandet med fossila bränslen
  2. Bostad - Öka ditt positiva bidrag genom att producera egen förnybar el, återanvänd och återvinn, och minska samtidigt energianvändningen och avfallet från din bostad.
  3. Konsumtion - Öka ditt positiva bidrag genom att använda cirkulära tjänster (återanvänd, låna, dela, byt), och minska samtidigt din påverkan från shopping.
  4. Mat - Öka mängden gröna proteiner och välj varor som ställer höga krav på miljö- och djuromsorg. Sluta samtidigt att slänga ätbar mat, och minska din köttkonsumtion.
  5. Fritid - Genom att öka andelen hållbara fritidsaktiviteter med vistelse i natur och mark minskas miljöpåverkan från fritidsaktiviteter.
  6. Arbete och utbildning - Förbättra arbetsmiljön genom att uppmärksamma orättvisor och agera medvetet, och minska samtidigt ojämlikheten och resor inom arbetet.
  7. Trädgård - Se över din trädgård och medverka till att bekämpa klimatförändringarna. 
  8. Vatten -– Effektivisera din vattenanvändning så kan du bidra till ett samhälle som bättre klarar sin dricksvattenförsörjning.


Få fler tips och fördjupa dig genom att klicka på kategorierna nedan.


Trädgård med rabatt
Vattendroppe ur kran

Hållbart vatten

Genom att se över din vattenanvändning kan du spara dricksvatten och bidra till en mer hållbar och säker vattenförsörjning för samhället.

Genom att vidta enkla åtgärder kan du minska din negativa påverkan på dagvatten.

 

Sidan publicerades: 2020-03-09