logo

Kontakta oss

Besöksadress

Kemistvägen 8
183 80 Täby

Telefon

08-578 663 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Oljecistern

Har du en oljecistern i bruk behöver den besiktigas regelbundet för att förhindra och förebygga läckage.

Besiktning

Med tiden blir cisterner eller rörledningar utsatta för rostangrepp. Rosten kommer ofta inifrån och mindre läckage kan vara svåra att upptäcka. Detta gäller särskilt om läckaget sker i mark och/eller från rörledningar i betong.

Skulle ett läckage ske kan skadorna vara svåra att åtgärda och medföra stora saneringskostnader.

 

Oljeutsläpp kan ställa till stora problem om oljan kommer ut i mark eller vatten. En liter olja kan leda till att en miljon liter vatten blir odrickbart. Om olja har läckt ut ska åtgärder omedelbart vidtas för att förhindra spridning.

Som ansvarig för oljecisternen, till exempel om du är fastighetsägare eller verksamhetsutövare, ska du se till att hantering och lagring sker på rätt sätt, att föreskrivna kontroller sker och att eventuella brister åtgärdas.

 

Så ofta ska kontroll göras

Alla cisterner med en volym över 1 m3 ska kontrolleras regelbundet. Hur ofta cisterner ska kontrolleras beror på vilket material de är gjorda av och var de är placerade.

Kontrollen måste utföras av ett företag som är ackrediterat av Swedac. Om cisternen inte kontrolleras med de intervall som lagstiftningen kräver kan det bli problem att få ut ersättning på försäkringen om läckage uppstått.

Efter besiktningen får du en kontrollrapport av det ackrediterade företaget som besiktigat cisternen. Kopia på kontrollrapporten ska skickas till Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor.

Du ska alltid kunna visa för oss att du kontrollerat din cistern enligt angivet intervall.

 

Besiktningsintervall för cisterner utom vattenskyddsområde

  • K-cistern, 12 år – Cistern med tillhörande rörledningar av god korrosionsbeständighet vanligen av plast, syrafast- eller plastbelagt stål.
  • Skyddad S-cistern, 12 år – Cistern med tillhörande rörledningar vanligen av stål med certifierat korrosionsskydd.
  • S-cistern, 6 år – Stålcistern med tillhörande rörledningar utan certifierat korrosionsskydd.


Installera eller ta bort cistern

Om du installerar en ny cistern ska du informera kommunen om detta. Oljecisterner som inte används behöver tömmas och rengöras.

I annat fall ska den genomgå återkommande kontroll.

När cisterner tas ur bruk är det viktigt att påfyllningsrören tas bort eller plomberas så att inte påfyllning kan ske av misstag.

Om du tar din cistern ur bruk ska du skicka en avanmälan till Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor.

 

Oljecistern, anmälan och avanmälanPDF

 

Sidan publicerades: 2020-05-11