logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27

Telefon

08-541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Valborgsmässoeldar

Att anordna större eldar är alltid förenat med en viss risk för skador på människor, djur, kringliggande egendom och miljön.

Många valborgsmässoeldar anordnas återkommande, år från år, och det har fungerat bra. Framförallt för att arrangörerna känner sitt ansvar och vidtar de försiktighetsåtgärder som krävs.


Tillstånd

Inför Valborg ska tillstånd sökas hos Polisen för att få anordna en Valborgsmässoeld på allmän plats. Polismyndigheten i Stockholms länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Tillståndsenheten, beviljar tillstånd.


Om det är fråga om en mindre valborgsmässoeld i en egen förening på privat mark, krävs inget tillstånd.


Brandsäkerhet

För att minimera risken för oönskade skador uppmanas ansvariga arrangörer av eldar att beakta följande:


  • Tillgång till släckredskap ska finnas. Fyll hinkar/dunkar med vatten eller ha en vattenslang nära till hands
  • Utse ansvariga för släckning och säkerställ att ni har tillgång till telefon att ringa 112 vid behov
  • Bålet får inte vara stort. Cirka 50 meter skyddsavstånd rekommenderas vid bål som är 3-4 meter höga och har 6-8 meter i diameter. Vid mindre bål kan avståndet minskas
  • Bålet ska bevakas tills det är släckt innan det lämnas för natten
  • Bålet får inte innehålla miljöfarligt avfall som till exempel: bildäck, madrasser, plastpåsar eller dylikt

Övrigt att tänka på!

  • Eldning sker alltid på eget ansvar
  • Tänk på djuren! Igelkottarna trivs väldigt bra i rishögar och bygger gärna sina vinterbon i dessa. Om rishögen legat länge kan du rassla runt eller till och med flytta högen för att minimera risken att igelkotten brinner inne
  • Brandförsvaret kan komma att kontrollera bålets storlek och placering någon eller några dagar innan Valborg

Brandriskprognos

Tänk på att vid torr väderlek krävs en stor försiktighet vid eldning. För information om eldning utomhus i Storstockholms brandförsvars geografiska område, ring 08-454 83 39 för en brandriskprognos alternativt se på SMHIlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hemsida med aktuella kartor för brandrisk eller ladda ner appen "Brandrisk utelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster" som MSB utvecklat.

 

Sidan publicerades: 2020-01-17