logo

Kontakta oss

Besöksadress

Kemisvägen 8
183 80 Täby

Telefon

08-578 663 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Tillstånd för orm, häst och fjäderfä

För att minska risken för olägenhet för andra så krävs det tillstånd för att ha orm eller häst inom detaljplanerat område.

Orm

Du måste ha tillstånd för att ha ormar i din bostad. Tillståndet är till för att förhindra olycksfall och för att motverka den oro som många människor känner för ormar. Därför ställer kommunen säkerhetskrav även för icke giftiga ormar.

Du som ormägare får inte orsaka att personer som ska ingripa i olyckssituationer eller utföra fastighetsservice utan förvarning råkar på din orm.


Giftormar får bara vistas i särskilda låsta utrymmen i din bostad. Dessutom måste fönster, golvbrunnar, ventilationsöppningar och liknande förses med säkerhetsnät eller motsvarande för att hindra ormarna från att rymma.

Kommunens tillstånd ska finnas synligt vid terrariet och innehålla uppgifter om vilken sorts orm det är, vilken behandling som är aktuell ifall ormen skulle bita, om serum behövs och var det finns.

Du måste också av säkerhetsskäl förse dörren till förvaringslokalen med ett varningsanslag med texten ”Varning för giftorm, obehöriga äga ej tillträde, bett kan medföra fara.

Följande giftormar är svårhanterliga och har särskilt verksamt gift. Därför får de eller liknande arter inte finnas i flerbostadshus.


 • Grå trädorm (Thelotornis kirtlandi)
 • Boomslang (Dispholidus typus)
 • Västlig diamantskallerorm (Crotalus atrox)
 • Mojaveskallerorm (Crotalus scutulatus)
 • Tropisk skallerorm (Crotalus durissus)
 • Pufform (Bitis arietans)
 • Russels huggorm (Vipera russelli)
 • Sandrasselhuggorm (Echis carinatus)
 • Gabonhuggorm (Bitis gabonica)
 • Noshornshuggorm (Bitis nasicornis)
 • Alla elapider, till exempel mambor, taipanhavsormar och australiska giftsnokar


Fler arter kan komma att tillföras listan om det är befogat. Som villkor för de här ormarna gäller att de måste förvaras i särskilt iordningställda byggnader.


Häst

Om du vill ha häst på din egen tomt inom planlagt område ska du söka tillstånd. För att du ska få tillstånd ska tomten vara tillräckligt stor och ligga lämpligt till. Berörda grannar ska ge sitt medgivande.

Bygglov kan krävas. Större stall ska också förprövas av länsstyrelsen. Du får inte motionera hästen på tomten. Du får inte heller rida på anlagda motionsspår.

När vi gör tillsyn enligt miljöbalken kan miljö- och hälsoskyddsnämnden ingripa mot din djurhållning om den orsakar olägenheter.


Fjäderfä

Om du bor inom detaljplanelagt område och vill ha fjäderfä (t ex höns ) på din tomt måste du ha tillstånd. För att tillstånd ska lämnas får ej olägenhet för människors hälsa uppkomma, t ex lukt eller ljud. Djurhållningen ska ske på lämpligt sätt utifrån djurskyddssynpunkt. Tupp är olämpligt att ha inom tättbebyggt område eftersom galande tuppar ofta stör närboende. Berörda grannar ska ge sitt medgivande.


Ansök

Tillstånd för att ha orm, häst och fjäderfjä ansöker du hos Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor.
Tillsyn

När Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor gör tillsyn enligt miljöbalken, kan miljö- och hälsoskyddsnämnden ingripa mot din djurhållning, om den orsakar olägenheter.


Kontaktinformation

Om du har frågar kan du kontakta Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor.

Växel: 08-578 66 300
E-post: miljokontoret@srmh.se

 

Sidan publicerades: 2020-05-12