logo

Kontakta oss

Besöksadress

Kemisvägen 8
183 80 Täby

Telefon

08-578 663 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Katt

Var rädd om katten och håll den inomhus. Om du tar ut katten, lämna den inte utan tillsyn. Det mår både katten och grannsämjan bäst av. När katten inte är kopplad utomhus bör den ha ett halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer och vara id-märkt.

 Katter är för många ett stort problem om de tillåts springa lösa utomhus. Många klagar till kommunen över katter som förorenar i sandlådor, vid entrédörrar och i trappuppgångar.

 

Det kan vara svårt att hålla fönster och dörrar öppna för att katter passar på att smita in. Ägaren till en katt som är lös ute kan inte veta vad katten hittar på eller råkar ut för. För allergiker kan lösspringande katter bli ett stort problem. Dessutom kan vissa sjukdomar och parasiter spridas från katt till människa.

Katter som inte ska användas i avel kan kastreras. Det gör katten lugnare och lättare att hålla inomhus.

 

Förvildade katter saknar oftast ägare. Vi kan ge råd om hur man kan lösa problem med förvildade katter. Fastighetsägaren där katterna håller till ansvarar för att undanröja eventuella olägenheter som katterna orsakar.

Om en katt far illa ska du kontakta länsstyrelsen i Stockholms län. Se länk till höger.

 

Kattägares ansvar

Katter ska förvaras och skötas så att olägenheter för människors hälsa inte uppstår, till exempel att katter uträttar sina behov i sandlådor för barn.
Katter ska hållas under den tillsyn som krävs med hänsyn till djurets natur för att förebygga skador eller olägenheter.

 

Salmonella

Under framförallt senvintern och våren kan katter smittas av salmonella från sjuka småfåglar. Det finns då en risk att den sjuka katten smittar ner människor i dess omgivning. För mer information se länkar till höger.


Katter och miljöbalken

Enligt miljöbalken är en olägenhet för människors hälsa "en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig". Skador på planteringar, bilar och annan egendom räknas inte som en sådan olägenhet.

Flera rättsfall visar att katter får röra sig fritt utomhus även på andra fastigheter än ägarens. Den som känner sig störd måste därför ofta själv förhindra att katter tar sig in i hus eller passerar en tomt.

 

Vad kan du göra om du är störd av katter?

  • Prata med kattägaren.
  • Om du bor i hyreslägenhet tala med fastighetsägaren om problemet.
  • Om du bor i bostadsrätt tala med bostadsrättsföreningens styrelse om problemet.
  • Du kan själv minska problemen med katter genom att t.ex täcka över sandlådor när de inte används, schasa bort och spruta vatten på katterna eller använda något avvisande medel.

 

Sidan publicerades: 2020-05-12