logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27

Alla besök förbokas

Postadress:
Vaxholms stad
Bygglov- och GIS-enheten
185 83 Vaxholm


Skicka gärna e-post till oss. Vi läser och besvarar mejlen kontinuerligt.

Telefon

Aktuella telefontider finner du under rubriken Rådgivning i menyn.

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Utom sammanhållen bebyggelse

Vad gäller utom sammanhållen bebyggelse?


Sammanhållen bebyggelse uppstår i princip när två bebyggda tomter gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg. För att kunna utnyttja lovfriheten utanför sammanhållen bebyggelse får det i praktiken inte finns någon annat- en eller tvåbostadshus (fritidshus) i närheten.


Begreppet sammanhållen bebyggelse ska inte blandas ihop med begreppet samlad bebyggelse som togs bort ur plan- och bygglagen 2011.


För en- och tvåbostadshus utanför detaljplan och utom sammanhållen bebyggelse behövs inte bygglov om du ska gör mindre tillbyggnader. Du får dessutom uppföra helt fristående komplemenbyggnader i omedelbar närhet av bostadshuset, men de får inte dominera över det ursprungliga huset. Murar och plank i omedelbar närhet av bostadhuset kräver inte heller bygglov.


Om du bygger närmare gränsen än 4,5 meter måste berörda grannar medge det. Nekar grannarna får byggnadsnämnden avgöra genom att du ansöker om bygglov.

 

Sidan publicerades: 2019-02-18