logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27

Alla besök förbokas

Postadress:
Vaxholms stad
Bygglov- och GIS-enheten
185 83 Vaxholm


Skicka gärna e-post till oss. Vi läser och besvarar mejlen kontinuerligt.

Telefon

Aktuella telefontider finner du under rubriken Rådgivning i menyn.

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Kontrollansvarig

Det vi bygger ska vara säkert och uppfylla de tekniska krav som samhället ställer. Därför måste byggherren utse en kontrollansvarig (KA) för byggprojektet.

Det är viktigt att den kontrollansvarige kommer in i byggprojektet så tidigt som möjligt.

 

På Boverkets hemsida kan du leta efter kontrollansvariga.


I broschyren:

"Behöver jag en kontrollansvarig?"

kan du läsa mer.

Certifierad kontrollansvarig

Den som ska utses till kontrollansvarig för ett byggprojekt måste ha den kunskap, erfarenhet och lämplighet som behövs.

Detta styrks med ett bevis om certifiering. Boverket har en förteckning över certifierade kontrollansvariga och sakkunniga. Den kontrollansvarige ska dessutom ha en självständig ställning i förhållande till den som utför åtgärden som ska kontrolleras. Läs mer om detta på Boverkets hemsida.


Om det är ett stort byggprojekt kan byggherren utse fler kontrollansvariga för olika delar av projektet.


Kontrollansvarigs uppgifter

  • Hjälpa till att upprätta ett förslag till kontrollplan.
  • Närvara vid besiktningar, tekniskt samråd och byggnadsnämndens arbetsplatsbesök.
  • Se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser följs.
  • Dokumentera sina platsbesök.
  • Skriva ett utlåtande som underlag för slutbeskedet.


Kontrollansvarig behövs inte för enklare åtgärder eller åtgärder som inte behöver bygglov eller anmälan. Är du osäker kan du få information från stadsbyggnadsförvaltningen om det behövs en kontrollansvarig.

 

Sidan publicerades: 2019-03-06