logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27

Alla besök förbokas

Postadress:
Vaxholms stad
Bygglov- och GIS-enheten
185 83 Vaxholm


Skicka gärna e-post till oss. Vi läser och besvarar mejlen kontinuerligt.

Telefon

Aktuella telefontider finner du under rubriken Rådgivning i menyn.

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Byggnadsförbud utmed länsväg 274

Länsstyrelsen har på Trafikverkets begäran beslutat om utökat bebyggelsefritt avstånd av 30 respektive 50 meter utmed vissa allmänna vägar inom Stockholms län.

Bestämmelsen gäller inte inom områden med detaljplan eller om åtgärden är bygglovpliktig. I dessa ärenden prövas trafiksäkerhetsaspekterna inom ramen för plan- och bygglagens bestämmelser.

Utmed dessa vägar krävs tillstånd från Länsstyrelsen för att  uppföra bygglovbefriade byggnader eller utföra andra anläggningar eller åtgärder som kan försämra trafiksäkerheten. Jordbrukets ekonomibyggnader eller så kallade komplementbostadshus är exempel på byggnader som inte får uppföras utan Länsstyrelsens tillstånd. Länsstyrelsens beslut från den 13 augusti 1984 upphävs och ersätts av det nya beslutet.


 

Sidan publicerades: 2020-03-24