logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27

Alla besök förbokas

Postadress:
Vaxholms stad
Bygglov- och GIS-enheten
185 83 Vaxholm


Skicka gärna e-post till oss. Vi läser och besvarar mejlen kontinuerligt.

Telefon

Aktuella telefontider finner du under rubriken Rådgivning i menyn.

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Bassäng (pool)

Här finns information om vad som gäller när du har bassäng (pool).

För att bygga pool behöver du inget bygglov. Murar, plank, altaner och poolskydd kan dock kräva bygglov. Strandskyddsdispens kan krävas inom strandskyddsområde.

 

Om din fastighet ligger inom detaljplan kan du behöva marklov om du schaktar eller fyller så att markens höjdläge ändras avsevärt. Marklov behövs enligt praxis om markens nivåer ändras 0,5 meter eller mer.

Om du har kommunalt VA

Roslagsvatten informerar om vad du ska tänka på när du fyller din pool och när den ska tömmas.


Om du har enskilt VA

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor, SRMH,  informerar om vad du ska tänka på när du fyller din pool och när den ska tömmas.


Hantering av vatten från bassänger (pooler)


Barnsäkerhet

Det är viktigt att du bygger poolen barnsäkert och att du har ett bra skydd runt den så att ingen kan trilla ner i den. Boverkets byggregler (BBR) innehåller föreskrifter om skydd mot drunkning som du måste följa.


Om vattnet är djupare än 20 cm krävs skydd mot olycksfall.

Lämplig skyddsanordning kan vara:

  • Ett minst 0,9 m högt staket, utfört så att barn inte kan krypa under eller klättra över.
  • Grind bör förses med lås.
  • En skyddstäckning med presenning eller skyddsnät med högst 50 mm maskvidd.


Barnsäker pool och trädgårdsdamm

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har ett informationsblad som heter: Barnsäker pool och trädgårdsdamm.


Drunkning är den vanligaste dödsorsaken för barn mellan 1 och 6 år. De flesta olyckor sker på badplatsen eller i en pool eller damm nära hemmet.


Informationsbladet beskriver de regler som gäller för pooler och dammar samt ger förslag på säkerhetshöjande åtgärder. Materialet har tagits fram av Barnsäkerhetsrådet som består av 11 myndigheter i samverkan för ett barnsäkrare samhälle.


 

Sidan publicerades: 2020-05-08