logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27

Alla besök förbokas

Postadress:
Vaxholms stad
Bygglov- och GIS-enheten
185 83 Vaxholm


Skicka gärna e-post till oss. Vi läser och besvarar mejlen kontinuerligt.

Telefon

Aktuella telefontider finner du under rubriken Rådgivning i menyn.

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Bygglovsarkiv

Stadsbyggnadsförvaltningen i Vaxholms stad har arkiv med pågående och avslutade bygglovsärenden.

I arkivet finns bland annat de pågående bygglovsärendena med tillhörande handlingar, så som beslut, situationsplan, fasadritning, sektionsritning samt planritning. Arkiverade ärenden finns i ett digitalt arkiv.

Kontakta Bygglov- och GIS-enheten om du vill ta del av handlingar i bygglovsarkivet. Vi behöver veta fastighetsbeteckningen (eller adressen) samt vilka handlingar du vill ta del av.

 

Aktuella handlingar finns oftast hos den myndighet som handlägger ärendet medan äldre handlingar finns i kommunarkivet. För äldre handlingar kontaktar du stadsarkivet genom stadsarkivarien, klicka på länken "Vaxholms stadsarkiv" i rutan för relaterad information.


Avgift för kopior tas ut enligt Vaxholms stads avgifter och taxor. Information om avgifter och taxor finns i rutan för Relaterad information.

 

Sidan publicerades: 2019-10-04