logo

Kontakta oss

Besöksadress

Kemistvägen 8
183 80 Täby

Telefon

08-578 663 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Radon

Radon kommer från marken under och runt om byggnader. Det kommer in i byggnaderna genom sprickor och otätheter i grunden eller där el, vatten och avlopp går in i byggnaden. 

Även byggnadsmaterialet blåbetong, som tillverkades 1929-1975, är en källa till radon.

Radon kan också komma från hushållsvattnet - men vårt kommunala dricksvatten är inte radonhaltigt.

 

Riktvärdet för radon är 200 Bq/m3 luft för bostäder och lokaler för allmänna ändamål.

Mäta radon

Radonmätning kan man som fastighetsägare utföra själv. För att få ett årsmedelvärde krävs att mätningen pågår minst två månader under mätsäsongen som varar mellan 1 oktober och 30 april. Det är även möjligt att göra en korttidsmätning vilket innebär att mätningen pågår under en kortare tid. Resultatet från korttidsmätningar är endast indikerande.


Radonmätningar är en färskvara. Ombyggnation och byte av värme- eller ventilationssystem är exempel på faktorer som kan påverka radonhalten i inomhusluften. Vi rekommenderar därför att man mäter vart tionde år, oftare om man tidigare har åtgärdat höga radonvärden i bostaden.


Hur mäter man radon?

Den vanligaste metoden man mäter radon med är spårfilmsmätning. Spårfilmen ser ut som en tunn plastremsa och är placerad i mätdosor. Filmen registerar strålningen från radonpartiklar i inomhusluften. Eftersom radonhalten inomhus varierar både beronde på vilken tid på dygnet det är och beroende på årstid är det viktigt att mäta under lång tid. För att kunna beräkna fram ett årsmedelvärde krävs att mätdosorna exponerats i minst två månader, men ju längre mätningen pågår desto mer rättvisande blir resultatet. Eftersom mätsäsongen pågår från 1 oktober till 30 april är sista datum för att påbörja en mätning är den 28

 

Radon i bostaden

Det enda säkra sättet att ta reda på om det finns radon i bostaden, är att mäta. Byggnadsteknik, byggnadstekniskt utförande, ventilation, med mera bidrar till att radonhalten inomhus varierar från hus till hus inom samma område. Det är mätvärdena i det aktuella huset du ska ta hänsyn till.

Vid nyproduktion och ombyggnation är det viktigt att bygga så att radonet inte kan tränga in i bostaden. Det är också viktigt att kontrollmäta efteråt. Radonvärden ska vara under 200 Bq/m3 i bostaden, men sträva gärna efter så låga radonvärden som möjligt.

 

Mer information finns på Boverkets webbplats.

 

Koll på radon, Boverketlänk till annan webbplats


Radon i mark

Radon förekommer i alla marktyper i vår del av Sverige i tillräckligt hög grad för att kunna orsaka höga radonhalter inomhus. Många kommuner har markradonkartor som bygger på en berggrundskartering som är mycket grovt gjord. Kartorna ger därför bara en mycket förenklad bild av verkligheten.


Mer information finns på Sveriges geologiska undersökning.

 

Markradon, SGUlänk till annan webbplats

 

Sidan publicerades: 2020-05-11