logo

Kontakta oss

Besöksadress

Kemistvägen 8
183 80 Täby

Telefon

08-578 663 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Buller och luftkvalitet

Störningar från trafik är ett stort miljö- och hälsoproblem i alla storstadsområden. I Vaxholm är det framför allt trafiken på väg 274 som påverkar miljön negativt i form av buller och partiklar.

De senaste åren har halterna av vissa luftföroreningar i Sverige minskat, medan andra är oförändrade. Genom att mäta halterna av olika ämnen i luften kan  luftkvaliteten kontrolleras. Det är  EU:s gemensamma gräns- och målvärden som avgör vad som ska kontrolleras. Gräns- och målvärdena återfinns i svensk lagstiftning som miljökvalitetsnormer. Normerna är värden som ska eftersträvas och inte får överskridas.

Vaxholm är med i Östra Sveriges luftvårdsförbundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som är en ideell förening. Uppdraget är att övervaka, analysera och beskriva luftkvaliteten i fyra län i östra Sverige, från Gävleborgs län i norr till Sörmlands län i söder. Förbundet har idag 60 medlemsorganisationer, varav 50 är kommuner. Även landsting, forskningsinstitutioner, företag och statliga verk är medlemmar.

Driften av vårt miljöövervakningssystem sköts av SLB analys som är en avdelning inom Miljöförvaltningen i Stockholm stad.

 

Sidan publicerades: 2020-05-11