logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27

Telefon

08-541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Lägenhetsregistret

Stadsbyggnadsförvaltningens Bygglov- och GIS- enhet ansvarar för belägenhetsadresser och lägenhetsregistret i kommunen. Namnsättning av gator, kvarter, stadsdelar, offentliga byggnader och platser beslutas av stadsbyggnadsnämnden.

Lägenhetsregistret

Uppgifter om Sveriges bostäder ska finnas enligt lagen om lägenhetsregistret (2006:378).


Lägenhetsregistret berör personer som bor i lägenhet och alla som äger lägenheter. Registret ska göra det enklare och billigare att framställa aktuell hushålls- och bostadsstatistik.

Uppgifterna i registret har framför allt samlats in från ägarna till flerbostadshus. Ägare till småhus har oftast inte berörts av insamlingen eftersom uppgifter från sådana hus tas direkt från fastighetsregistret.

 

Lägenhetsnummer

Lägenhetsnumret består av fyra siffror och ska finnas anslaget på en väl synlig plats i byggnaden, till exempel i trappuppgången eller på lägenhetsdörren.


Kontakta hyresvärden om du inte fått uppgift om lägenhetsnumret. Det är viktigt att lägenhetsnummer är fastställt innan inflyttning sker för att skatteverket ska kunna folkbokföra.

 

Lägenhetsbestånd

Ägare till flerbostadshus eller småhus med mer än en lägenhet är skyldiga att rapportera förändringar i lägenhetsbeståndet till kommunen. Blankett "Lägenhetsregister ajourhållning" hittar du i rutan E-tjänster och blanketter. Det kan gälla nybyggnad, rivning, sammanslagning eller delning av lägenhet.

 

Frågor

Vid adress- och lägenhetsfrågor kan ni kontakta oss via e-post: bygglov@vaxholm.se alternativt via växeln på telefon: 08-541 708 00.

 

 

Sidan publicerades: 2018-10-30