logo

Kontakta oss

Besöksadress

Sågvägen 2
184 86 Åkersberga

Telefon

08 - 540 835 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Farligt avfall

Farligt avfall får inte spolas ned i avloppet eller lämnas i behållare för hushållsavfall! Lämna ditt farliga avfall  som färgrester, olja, lösningsmedel och batterier
till kommunens återvinningscentral på Eriksövägen 2.

Återvinningscentralens öppettider finns angivna på Roslagsvattens webbsida.


Farligt avfall påverkar vår hälsa och miljö på ett skadligt sätt. Varje insats
räknas och det just du gör är viktigt.

Försök att använda så ofarliga kemikalier som möjligt i ditt hushåll, och försök att undvika produkter med farosymboler så långt det går redan när du gör dina inköp. Det är viktigt att lämna farligt avfall i hela förpackningar som är tydligt märkta med vad de innehåller. Tänk på att nästan all hantering sker för hand av personalen.


Exempel på farligt avfall

Färg, lack och lim

Färgrester, båtfärg, lackfärg, alkylfärg, nagellack, kontaktlim, kristallolja.


Lösningsmedel

Lacknafta, bensin, terpentin, glykol, T-sprit, aceton, fotogen.


Rengöringsmedel

Starka rengöringsmedel, blekmedel, fläckborttagningsmedel, silverputs,
rostskyddsmedel, golv- och möbelpolish.


Bekämpningsmedel

Råttgift, insektsmedel, ogräsmedel, algmedel, träskyddsmedel


Frätande ämnen

Ammoniak, saltsyra, svavelsyra, batterisyra, avkalkningsmedel


Kvicksilver

Lysrör, lågenergilampor, barometrar, kvartslampor, termometrar


Bly

Glödlampor och bilbatterier


Batterier

Alla sorter. Se alla batteriholkar på batteriinsamlingens webbsida.

 

Sidan publicerades: 2019-03-01