logo

Kontakta oss

Besöksadress

Kommunhuset
Eriksövägen 27B

Telefon

08-541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Synpunkter och klagomål

Har du klagomål på någon av våra verksamheter? Då vill vi veta det. Dina synpunkter är viktiga i vårt fortsatta förbättringsarbete.

Har du klagomål på förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet, eller grundskolan? Kontakta direkt berörd personal. Våra skolor och förskolor arbetar med att ständigt utveckla sina verksamheter. Dina synpunkter är därför viktiga för skolans utveckling och kvalitetsarbete.

 

  1. Kontakta förskolan/skolan i första hand  
    a) Har du en synpunkt eller ett klagomål på något i förskolan, fritidshemmet eller skolan bör du i första hand vända dig till personalen där. Kontakta exempelvis ansvarig förskollärare eller lärare. Om du anser att problemet är mycket allvarligt bör du vända dig direkt till förskolechefen eller rektorn.

    b) Tycker du inte att du får rätt hjälp eller gehör från förskolans, fritidshemmets eller skolans personal bör du istället vända dig till förskolechefen eller rektorn. Om du efter samtalet fortfarande är missnöjd kan du gå vidare till punkt 2.

  2. Kontakta Utbildningsförvaltningen i andra hand
    Du vänder dig till utbildningsförvaltningen om du inte är nöjd med hur ditt klagomål hanterats av förskolechef/rektor. Om du vill kan du vända dig direkt till Utbildningsförvaltningen. Du har givetvis rätt att lämna klagomål anonymt, men om du vill ha en personlig återkoppling på ditt ärende behöver du lämna namn och kontaktuppgifter.

Lämna klagomål/anmälan via formuläret nedan. Det går också bra att skicka via post till: Vaxholms Stad; Utbildningsförvaltningen, 185 83 Vaxholm.


Vad händer efter du inkommit med ett klagomål till förvaltningen? 
Inom tio arbetsdagar kommer vi att kontakta dig gällande ditt klagomål. När ditt klagomålsärende avslutas får du ett skriftligt svar. Om du valt att vara anonym, utreds och dokumenteras klagomålet men ingen återkoppling sker.

 

Har du frågor om klagomålshanteringen?
Kontakta respektive förskolechef/rektor alternativt utbildningsförvaltningens kansli. Om du inte är nöjd med kommunens hantering av dina synpunkter eller klagomål kan du göra en anmälan till Skolinspektionen.

 

Det du skickar in till oss blir allmän handling

I princip all post och e-post som skickas in till förvaltningen blir allmän handling. Det innebär bland annat att allmänheten och massmedier normalt har rätt att ta del av innehållet i ditt meddelande.

 

Meddelanden som innehåller sekretessbelagda uppgifter lämnas inte ut.

 

En sekretessprövning görs alltid vid en begäran om att ta del av allmän handling.


 Digitalt formulär för att skicka in synpunkt/klagomål

Fråga 1

Fråga 2

Fråga 3

Fråga 4

Fråga 5
Vill du bli kontaktad? * (obligatorisk)
Fråga 5


 

Sidan publicerades: 2019-02-27