logo

Kontakta oss

Besöksadress

Kommunhuset
Eriksövägen 27B

Telefon

08-541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Kommunens aktivitetsansvar

Är du mellan 16-19 år och varken arbetar eller studerar så finns det möjlighet genom kommunens aktivitetsansvar att få studie- och yrkesvägledning för att ta reda på vad du vill göra i framtiden.

Kommunens aktivitetsansvar finns till för dig som är mellan 16-19 år och som lämnat grundskolan, men som inte har påbörjat gymnasiet eller avbrutit en gymnasieutbildning.

 

I Vaxholm stad arbetar en studie- och yrkesvägledare med det kommunala aktivitetsansvaret. Verksamheten syftar till att stärka ungdomar som inte studerar, och som står utanför sysselsättning till att bli motiverade till utbildning och arbete.

I det kommunala aktivitetsansvaret erbjuds ungdomar och deras föräldrar samtal och stöd om utbildning och arbetsmarknad.

 

I samtalen pratar vi om olika möjligheter och aktiviteter för att tillsammans hitta verktyg till fortsatta studier, praktik, eller kontakter inom arbetslivet. De insatser och stödåtgärder som tillsätts är individuella utifrån ungdomens behov och förutsättningar.

 

Verksamheten samarbetar med gymnasieskolan samt de eftergymnasiala utbildningsformer som finns men också med många andra aktörer för att kunna möta de olika sökandes behov. Några av dessa aktörer är socialtjänsten och arbetsförmedlingen.


Ungdomar som omfattas av kommunens aktivitetssansvar och är mellan
18-20 år har möjlighet att studera på folkhögskola som ett alternativ till gymnasieskolan. För mer information, se ovan under relaterad information om Vaxholms stads riktlinjer för gymnasiestudier på folkhögskola.

 

För mer information om kommunens aktivitetsansvar och tid för studie- och yrkesvägledning kontakta:

 

Monica Lalander, studie- och yrkesvägledare

Utbildningsförvaltningen

Vaxholm Stad

Telefon: 08-541 708 49


 

Sidan publicerades: 2018-12-13