logo

Kontakta oss

Besöksadress

Kommunhuset
Eriksövägen 27B

Telefon

08-541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Svårigheter i skolan

Har du svårigheter eller problem i skolan finns det många vuxna som kan hjälpa dig. Kontakta din mentor eller klasslärare om du upplever problem i skolan.

Du kan få hjälp

På alla skolor finns något som heter elevhälsan. På elevhälsan finns till exempel, psykolog, specialpedagog och skolsköterska.

På skolan hålls så kallade skolhälsomöten. Det kan vara din mentor eller skolsköterskan som anmäler att något inte stämmer, att det finns problem som måste hanteras.


På dessa möten diskuteras hur man ska jobba vidare med problemet. Det är skolans rektor som är ansvarig för elevhälsans arbete.

 

Sidan publicerades: 2020-03-23