logo

Kontakta oss

Besöksadress

Kommunhuset
Eriksövägen 27B

Telefon

08-541 709 33

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Vilket stöd finns det?

En del barn behöver mer hjälp än andra för att klara skolarbetet. Behovet av särskilt stöd kan bero på fysiska, psykiska, sociala eller andra orsaker.

Behovet av stöd kan vara tillfälligt eller bestå under hela skoltiden. Det är rektorn som beslutar om en elev behöver särskilt stöd.

Specialpedagoger, extralärare eller elevassistenter

Många skolor har specialpedagoger eller speciallärare, det vill säga lärare som har särskild utbildning kring barn med särskilda behov. Specialpedagogen ger stöd både till barnet och till läraren, bland annat genom att utföra det som står angivet i ett åtgärdsprogram.


Ibland kan inte en ensam lärare ge alla barn i en klass det stöd de behöver. Då kan skolan lösa det genom att ha en extralärare i klassrummet, under en viss tid eller under vissa lektioner. En extralärare passar bra i de fall där några få barn behöver extra stöd i ett visst ämne (till exempel i matematik eller svenska). Det är vanligt att extraläraren ger sådant stöd i särskilda grupper.


Ett tredje alternativ är att ha en elevassistent. En elevassistent kan stödja ett eller flera barn på samma gång, och kan ha ett flertal olika uppgifter. En elevassistent kan till exempel:

  • hjälpa barnet och assistera läraren under lektionerna
  • hjälpa till att komma ihåg vad barnet behöver göra och hur det ska göras
  • hjälpa barnet att skapa struktur i skoldagen
  • underlätta vid och uppmuntra social kontakt
  • påminna barnet om att ta eventuella mediciner

Sjukhusundervisning

Barn och ungdomar som ligger på sjukhus har rätt att få så kallad sjukhusundervisning. Undervisningsformen finns för elever i grundskola, grundsärskola och gymnasieskola som ligger på sjukhus och därmed inte kan delta i undervisningen på sin skola.  Undervisningen anpassas efter elevernas förmåga och behov, och kan vara enskild eller i grupp för att inge trygghet, bidra till elevens tillfrisknande och minska eventuell oro.

 

Sidan publicerades: 2020-03-19