logo

Kontakta oss

Besöksadress

Kommunhuset
Eriksövägen 27B

Telefon

08-541 709 33

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Åtgärdsprogram

När en elev har behov av anpassningar utöver den ordinarie undervisningen kan rektor besluta om att upprätta ett åtgärdsprogram för eleven.

Särskilt stöd är insatser som normalt inte går att göra inom ramen för den ordinarie undervisningen. Ofta blir särskilt stöd nödvändigt när eleven har omfattande och/eller varaktiga behov.

Innan man bestämmer sig för att ge särskilt stöd måste skolan göra en utredning. Rektorn är den som ska se till att man gör en sådan utredning och som sedan beslutar om särskilt stöd. Särskilt stöd måste dokumenteras i ett så kallat åtgärdsprogram. Utredningen ska belysa elevens eventuella behov av anpassningar på skol-, grupp- och individnivå. Det kan exenpelvis handla om lärmiljön, arbetsmetoder och bemötande. Personal, elev och elevens vårdnadshavare ska vara delaktiga i processen att upprätta ett åtgärdsprogram.

 

Några exempel på särskilt stöd

  • regelbundna specialpedagogiska insatser i ett visst ämne, till exempel undervisning av en speciallärare under en längre tid
  • placering i en särskild undervisningsgrupp
  • enskild undervisning
  • anpassad studiegång, vilket innebär avvikelser från timplanen och de ämnen och mål som gäller för utbildningen, exempelvis att ett ämne eller delar av ett eller flera ämnen tas bort

 

Sidan publicerades: 2019-07-29