logo

Kontakta oss

Besöksadress

Kommunhuset
Eriksövägen 27B

Telefon

08-541 709 33

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Enheten för samverkan och stöd

Enheten samverkar med Vaxholms kommunala och fristående förskolor och grundskolor samt socialförvaltningen för att tillgodose barns och elevers behov av stöd i utbildningen och i sin livssituation.

Enheten har ett brett ansvar och verkar för att alla barn och elever i Vaxholm ska få det stöd de behöver. Det kan röra sig om allt från extraordinärt stödbehov i skolan till samtalsstöd för familjer.

Inom enhetens ansvarsområde ligger:


 • beslut om tilläggsbelopp och verksamhetsstöd för elever med extraordinärt stödbehov i skolan
 • samverkan kring tidiga insatser i förskolan
 • verksamhetsansvar för elevhälsans medicinska insats
 • mottagande till grundsärskolan
 • ungdomsmottagningen
 • samordning av ungdomsverksamheten
 • samtalsstöd till barn, elever och vårdnadshavare


Följande funktioner ingår i enheten:


 • Enhetschef
 • Central specialpedagog
 • Kvalificerad handläggare och utredare för tilläggsbelopp och verksamhetsstöd
 • Studie- och yrkesvägledare/samordnare för gymnasie- och vuxenutbildning
 • Skol- och familjestödet som erbjuder exempelvis familjebehandling och samtalsstöd i föräldrarollen
 • Ungdomsstödet som bedriver fältverksamhet och erbjuder individuellt stöd till ungdomar
 • Ungdomssamordnare, ansvarig för fritidsgårdsverksamheten

 

Sidan publicerades: 2020-04-07