logo

Kontakta oss

Besöksadress

Telefon

08-541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Hållbara måltider

Måltidsenheten arbetar med ekologisk hållbarhet genom att minska naturresursuttaget.


Arbetsmiljön är sund och säker. Maten som serveras är ekologisk och klimatsmart samt lever upp till svenska miljö- och djuromsorgskrav i så stor utsträckning som möjligt.


Var miljösmart i vardagen

Måltidsenheten mottog Ekomatcentrums diplom för att ha uppnått det nationella målet 25% ekologisk konsumtion ochEkocentrums mål 30% ekologiskt 2015. Vaxholms stad uppvisade 33% ekologiskt.


Det ekologiska konsumtionsmålet 2016 var 35%. Enheten uppvisar 38% ekologiska inköp. Vi ser fram emot att även 2017 få motta ett diplom från Ekomatcentrum!


Måltidsenheten arbetar med prioriterade produkter som ska köpas ekologiska. Hur framgångsrika vi är beror framförallt på tillgången på marknaden samt prisbilden på produkterna. För 2017 har Måltidsenheten valt att prioritera följande Eko/KRAV märkta livsmedel:


  • Mjölk
  • Fisk (MSC)
  • Bananer (Fair Trade)
  • Vitkål/morötter
  • Ceralier (gryn, mjöl, flingor)
  • Pasta/ris
  • Kaffe (Fair Trade)
  • Nötfärsen som ingår i våra köttfärsrätter är i första hand ekologiskt/KRAV-märkt, i andra hand av svensk råvara och finns inte något av dessa beställs det som avtalet anger.


En ny livsmedelsupphandling påbörjades under 2016 för produktgrupperna mejeri samt grönsaker, frukt och potatis. Kvalitetskraven som ställdes utgick från Upphandlingsmyndighetens baskrav. Alternativa EU-ekologiska produkter ingick i förfrågningsunderlaget.


Avfallssortering
Vid årsskiftet 2016/17 utökade vi källsorteringen så att samtliga kök kan sortera ALLT avfall. Kärl och utrustning för att klara sortering av matavfall, plast, plåt, glas, wellpapp och brännbart finns nu i samtliga skol- och förskolekök. 2017 kommer att bli ett år där källsortering står högst upp på miljöarbetslistan.


Klimatanpassa

Menyplaneringen innefattar en Miljö-Smart dag - måltiden består av vegetabiliska livsmedel.


Svinnmätning av tallrikssvinnet i skolornas matsalar görs två gånger per termin. I samband med detta genomförs projektet - Mata inte Mattrollet. - som består av fyra etapper. Upplägget i projektet knyter an till den nationella avfallsplanen.

 

Etapp 1 - Fokus på ekonomi och belyser vad som istället kunnat köpas om inte maten hamnat i komposttunnan.

Etapp 2 - Hållbarhet, dvs hur vi kan bidra till att minska växthusgaserna? Etapp 3 - Hur ska vi göra för att sänka utnyttjandet av våra naturresurser?

Etapp 4 - Ändrad livsstil inför framtiden


Giftfri miljö

Under 2016 såg Måltidsenheten över utrustningen i förskolornas kök. Detta gav till resultat att alla kastruller och annan köksutrustning i aluminium byttes ut mot rostfria material.


Alla förpackningsmaterial som används för förvaring av livsmedel är godkända för ändamålet. Vi följer den märkning som är vedertagen för detta - en gaffel och ett glas.  

 

Sidan publicerades: 2019-03-01