logo

Kontakta oss

Besöksadress

Kommunhuset
Eriksövägen 27B

Telefon

08-541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Lärandet om hållbar utveckling

I läroplanen, Lgr 11 betonas vikten av att skolan ger varje elev har kunskaper om förutsättningar för en god och hållbar miljö och kan omsätta det i handling ute i samhället. Hållbarhetsfrågorna är komplexa och ställer stora utmaningar på världens befolkning.

Klicka på bilden för bildzoom

Hållbar utveckling handlar om att värna om givna naturresurser, där samhället genomsyras av demokratiska värderingar med delaktiga medborgare. Det är betydelsefullt att se hållbar utveckling, som en dialog och process om världens tillstånd och en vilja till förändring utifrån ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter. Lösningar kräver en helhetssyn där åtgärder ska integreras med varandra. 


Lärande för hållbar utveckling är en demokratiprocess med delaktighet och kunskap i fokus.


Det som kännetecknar lärande för hållbar utveckling är:

  • integrering i skolans olika ämnen
  • ämnesövergripande
  • lokalt och globalt perspektiv
  • mångfald av pedagogiska metoder
  • demokratiska värderingar
  • delaktiga och kritiskt tänkande elever
  • start i skolans tidigare år med fortsatt progression

 

Sidan publicerades: 2019-05-16