logo

Kontakta oss

Besöksadress

Kommunhuset
Eriksövägen 27B

Telefon

08-541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Ekonomi, Studiebidrag

Gymnasieelever som studerar heltid kan få studiebidrag från Centrala studiestödsnämnden (CSN). Studiebidraget är 1250 kr per månad och betalas ut i efterskott varje månad, oftast den sista vardagen i månaden.


Centrala studiestödsnämnden (CSN) betalar ut studiebidraget till vårdnadshavare om eleven är under 18 år. Från och med 18-årsdagen är det eleven själv som får bidraget. Studiebidraget betalas ut så länge eleven studerar heltid, till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år.


Från och med höstterminen det år eleven fyller 20 år kan eleven istället få studiemedel i form av bidrag och lån vid studier på gymnasiet, komvux eller folkhögskola. Hur mycket studiemedel som är möjligt att få beror på ålder, studielängd och studietakt. För mer information kontakta CSN på deras hemsida. 

Sidan publicerades: 2020-04-17