logo

Kontakta oss

Besöksadress

Kommunhuset
Eriksövägen 27B

Telefon

08-541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Betyg

Höstterminen 2011 fick vi ett nytt betygssystem i Sveriges grundskolor och gymnasieskolor.Den nya betygskalan är sexgradig, så kallad A–F. De sex betygstegen är därmed A, B, C, D, E och F, där A är den högsta och E är den lägsta godkända nivån. F är ett icke godkänt betyg, och innebär att eleven inte har klarat av kunskapskraven för godkänt. I gymnasiesärskolan delar lärarna dock endast ut de fem betygsstegen för godkänt (A–E).


Om lärarna saknar underlag för att sätta ett betyg, sätter läraren ett streck istället för ett betyg. Det innebär att en elev varken är godkänd eller icke godkänd. 

 

Varje betygsteg har ett värde. Betyget A har värdet 20, vilket är högst. Därefter sjunker värdet med 2,5 för varje betygssteg, vilket ger betyget B värdet 17,5, betyget C värdet 15, betyget D värdet 12,5 och betyget E värdet 10. Eftersom betyget F inte är godkänt så har det värdet 0. Se en översikt över betygens värde i tabellen nedan.


Betygens värde

A = 20 

B = 17,5

C = 15

D = 12,5

E = 10

F = 0


 

Sidan publicerades: 2020-04-17