logo

Kontakta oss

Besöksadress

Lägergatan 9
Vaxholm

Telefon

08 - 541 709 65

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Kontaktuppgifter till Vaxö skola

Välkommen att ta kontakt med oss om du har frågor, synpunkter, klagomål, vill bidra till skolutveckling eller ge oss beröm!


Telefon: 08-541 708 64
E-post:
vaxoskola@vaxholm.se

Mailadresser till personal: förnamn.efternamn@vaxholm.se

Vem kan du kontakta i olika frågor?


Ämneslärare: T.ex. när det gäller undervisning, betyg, läxor, prov, anpassningar i undervisningen.
Mentor: T.ex. när det gäller trygghet, trivsel, utvecklingssamtal, föräldramöten, likabehandlingsärenden.

(mail: fornamn.efternamn@vaxholm.se)
Specialpedagog: T.ex. när det gäller frågor om särskilt stöd.
helen.atteman@vaxholm.se
08-541 709 68
Kurator: T.ex. när det gäller stödsamtal, kamratskap, oro.
charlie.enquist@vaxholm.se
08-522 427 79
Skolsköterska: T.ex. när det gäller vaccinationer, kontakt med skolläkare, syn, hörsel.
annelie.hedengren@vaxholm.se
08-522 427 90
IT pedagog och IT stödjare: T.ex. när det gäller datorer, Gleerups, sociala medier, dataavtal och försäkringar, Unikum, O365.
pia.eklund@vaxholm.se
08-522 427 26
Expedition: T.ex. när det gäller ansökan om plats, schema, Skola24.
lotta.sundin@vaxholm.se
08-541 709 65
Rektor: T.ex. när det gäller skolövergripande frågor. Det kan t.ex gälla skolråd, verksamhetens mål, arbetsmiljö mm
charlotta.skarelius@vaxholm.se
08-522 426 52


Personal 


Mentorer
Klass FA: Malin Erlandsson

Klass FA: Anneli Gustafsson
Klass 1A: Pia Brovold
Klass 2A: Maria Hedmark
Klass 3A: Katarina Hallin
Klass 3B: Linda Ewertzh
Klass 4A: Åsa Rikardsson Fundin            
Klass 4A: Johanna Jacobsson                    
Klass 5A: Johanna Lundmark
Klass 5B: Hanna Håkansson
Klass 6A: Karin Ronder, Annelie Törnqvist, Patrik Håkansson


Övriga lärare:
Matematik: Bo Tingman
Svenska, engelska, teknik: Ylva Becker
Idrott: Martin Lundqvist                                   
Musik: Joakim Viklund
Hemkunskap: Lena Gustafsson, Lena Rubin
Spanska: Natalia Fransson
Tyska: Lena Gustafsson
Franska: Maria Hedmark
Trä och metallslöjd: Carina Jansson 
Textilslöjd: Susanne Valstad Dupuy 
Förberedelseklass/SVA: Eva Tidemalm
Svenska/SVA/Bibliotek: Margareta Leinås


Resurser - Förskollärare - Fritidspedagoger - Barnskötare

Resurs FA: Kristin (Kicki) Persdotter, Hiba Al Taie

Resurs 1A: Monica Klerehag, Ana Boskovic
Resurs 2A: Karin Taliaferro
Resurs 3A+B: Maria (Mia) Kariis, August Hedén
Resurs 4A+B: Cecilia (Cissi) Stern, Tobias Rosengren
Resurs 5A+B: Eleonor Ljungfelt


Matsalen: Malin Häggkvist
Vaktmästare: Göran Örjebo


Fritids Gladan telefon: 08-541 709 67, 08-541 709 77
F-klass + Åk1 samt morgonfritids/stängning
Monica Klerehag
Anneli Gustafsson

Ana Boskovic

Malin Erlandsson

Kristin (Kicki) Persdotter

Hiba Al Taie

Maria (Mia) Larsson


Fritids Viggen telefon: 08-522 426 10, 08-522 427 30
Åk 2+ Åk 3
Karin Taliaferro
Maria Kariis
August Hedén
Hillevi Broström
Anna Lydner


Fritidsklubben Storstugan: 08-541 708 87
Åk 4-6
Tobias Rosengren

Cecilia (Cissi) Stern
Lukas Leksell
Eleonor Ljungfelt


 

Sidan publicerades: 2020-01-14