logo

Kontakta oss

Besöksadress

Johannesbergsvägen 2
Vaxholm

Telefon

08-541 709 58

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Om skolan

Trygghet och lärande är ledord i all vår verksamhet.

Elevernas delaktighet i sin skoldag är viktig, där elever ska få det stöd de behöver för att nå bästa möjliga utveckling i sitt lärande. Skolan har en integrerad fritidsverksamhet med gemensamma aktiviteter så att eleverna får möjlighet att träffas över åldersgränserna. Personal, kamratstödjare och ett likabehandlingsteam arbetar aktivt med att främja trygghet och lärande genom att förebygga kränkningar.

 

För att skapa trygghet och därigenom en god lärandemiljö arbetar vi kontinuerligt med vår gemensamma värdegrund:

 

  • Vi utvärderar och arbetar gemensamt fram trivselregler inför varje läsår.
  • All personal på skolan arbetar aktivt med att förebygga kränkningar.
  • Skolans kamratstödjare och vårt likabehandlingsteam är en viktig del i värdegrundsarbetet.
  • Vi har klassråd och elevråd med representanter från alla klasser. Dessa forum ger eleverna möjlighet till påverkan.
  • Elevernas delaktighet i sin skoldag är viktig. Vi har klassråd och elevråd med representanter från alla klasser. Dessa forum ger eleverna möjlighet till påverkan.
  • Ett nära samarbete med vårdnadshavare är en förutsättning för en framgångsrik skolgång.
  • I vårt skolsamråd, Söderfjärdsgruppen, träffas representanter från alla klasser för att diskutera gemensamma skolfrågor och utvecklingsområden.

 

Sidan publicerades: 2018-11-26