logo

Kontakta oss

Besöksadress

Telefon

08-541 709 58

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Måltidsenheten

Vårt uppdrag är att tillaga säkra, aptitliga och anpassade måltider till våra gäster inom Vaxholms stad. Maten tillagas i 7 förskolekök och 5 skolkök, som drivs i kommunens egen regi. 

 

Vaxholms stad har en kostchef. Dennes uppdrag är att stödja, stimulera och utveckla den kommunala verksamheten i egen regi.

 

Du kan följa Måltidsenheten på Instagram - Maltidsenhetenvaxholm.

 

Måltidsenheten vill gärna ta del av just dina tips, idéer eller synpunkter som du har på maten och måltiderna.

 

Skicka gärna mail till:

maltidsenheten@vaxholm.se

 

Välkomna!


Kostchefens arbetsuppgifter är bland annat:

  • Närings- och kostnadsberäknade matsedlar för olika målgrupper.
  • Tekniska frågor, till exempel underlag för kökens utrustningar och funktioner.
  • Kompetensutveckling för måltidspersonal.
  • Kravspecifikationer, anbudssammanställningar, upphandlingar och uppföljning av tecknade ramavtal.
  • Kostnadskalkyler, analyser, statistik, bokslutsunderlag och ansökningar om EU-bidrag.
  • Årlig hygieninformation, egentillsyn, arbetsmiljö.
  • Driva och utveckla måltidsverksamheten inom ramen för gällande lagstiftning, styrdokument och budget.
  • Medverkar vid förändringar, nyrekrytering och arbetsbeskrivningar


 

Sidan publicerades: 2019-02-18