logo

Kontakta oss

Besöksadress

Östra kasernvägen 1
Vaxholm

Telefon

Kontor 08-522 426 15
Frånvarotelefon 08-522 42613
Förskoleklass 08-522 426 12

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Stöd, hälsa och trygghet

Rindö skola strävar efter en arbetsmiljö där alla möten präglas av tillitsfulla relationer och ett tillåtande klimat . Allt arbete inom skolan och elevhälsan utgår från vår värdegrund:

Lärande i Samspel – Engagemang – Respekt

Elevhälsan, bestående av rektor, skolsyster, speciallärare och skolkurator, används som ett verktyg i skolan hälsofrämjande och förebyggande arbete samt i skolans arbete med att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Med ett hälsofrämjande förhållningssätt utgår allt elevstödsarbete från skolans värdegrund och genomsyras av dialog, delaktighet och jämlikhet i förhållande till individen. För mer information, se vår Elevhälsoagenda.

Vår vision och policy är Nolltolerans mot all form av kränkande särbehandling/mobbning. Vi arbetar målmedvetet för att alla våra elever ska känna sig trygga och få en bra skolgång. Trygghetsgruppen på skolan, bestående av rektor, skolkurator och pedagoger arbetar aktivt för att förhindra kränkande behandling och ingriper omgående om någon elev behandlas illa. För mer information, se vår Likabehandlingsplan.

 

Sidan publicerades: 2020-02-25