logo

Kontakta oss

Besöksadress

Östra kasernvägen 1
Vaxholm

Telefon

Kontor 08-522 426 15
Frånvarotelefon 08-522 42613
Förskoleklass 08-522 426 12

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Planer och styrande dokument

Alla skolor i Sverige måste följa styrdokument som gäller skolan t.ex. skollag och läroplan. Styrdokumenten beskriver hur skolans verksamhet ska se ut och skötas.

Skollag

Skollagen innehåller grundläggande bestämmelser om skola och förskola. Där regleras barns, elevers och vårdnadshavares rättigheter och skyldigheter. Skollagen beskriver också skolans och huvudmannens ansvar för verksamheten. Skollagen beslutas av riksdagen.

Läs mer på: https://www.skolverket.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läroplan

Läroplanen är en förordning som utfärdas av regeringen och som ska följas av de verksamheter som omfattas av den. I läroplanerna beskrivs verksamheternas värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer för arbetet.


Barnkonventionen

Barnkonventionen är ett rättsligt bindande internationellt avtal som slår fast att barn är individer med egna rättigheter. Den innehåller 54 artiklar som alla är lika viktiga och utgör en helhet, men det finns fyra grundläggande och vägledande principer som alltid ska beaktas när det handlar om frågor som rör barn:


  1. Alla barn har samma rättigheter och lika värde.
  2. Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.
  3. Alla barn har rätt till liv och utveckling.
  4. Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

 

Sidan publicerades: 2020-02-25