logo

Kontakta oss

Besöksadress

Östra kasernvägen 1
Vaxholm

Telefon

Kontor 08-522 426 15
Frånvarotelefon 08-522 42613
Förskoleklass 08-522 426 12

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Kvalitet och utveckling

Vi arbetar med ständiga förbättringar genom att planera, följa upp, analysera och dokumentera. Ett fungerande kvalitetsarbete är avgörande för att kunna främja alla barns utveckling och lärande.

Vår ambition är att synliggöra för vårdnadshavare och elever vad vi gör, varför och vad det leder till.Genom att planera, följa planera, följa upp, analysera och dokumentera skapar vi förutsättningar för att utveckla utbildningen, lärmiljöer och elevhälsoarbete. I vårt systematiska arbete har vi lagt fokus på:


  • Innehåll - vad som styr verksamheten mål, krav och riktlinjer utifrån skollag, förordningar, läroplaner samt verksamhetsmål på kommunal samt lokal nivå.
  • Processer – som tydliggör samverkan, dialog, insatser och ansvarsfördelning.
  • Metoder – som gör det möjligt att mäta resultat som exempel enkäter, observationer och dokumentation. Våra metoder skapar en strategi för förbättring från analys till utveckling via handlingar och åtgärder.


I skolans Elevhälsoagenda och Likabehandlingsplan, som årligen uppdateras, är det möjligt att ta del av utvärderingar från brukarundersökning och skolans trygghetsundersökning. Resultat och utvärderingar från undersökningar delges även vårdnadshavare under samrådsmöten.

Elevers kunskapsutveckling går att följa i vår skolportal Unikum där även planeringar för respektive ämne finns.

 

Sidan publicerades: 2020-02-25