logo

Kontakta oss

Besöksadress

Östra kasernvägen 1
Vaxholm

Telefon

Kontor 08-522 426 15
Frånvarotelefon 08-522 42613
Förskoleklass 08-522 426 12

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Kontakt och personal

Välkommen att ta kontakt med oss om du har frågor, synpunkter, klagomål, vill bidra till skolutveckling eller ge oss beröm!

Mailadresser till all personal fornamn.efternamn@vaxholm.se

 

Vem kan du kontakta i olika frågor?


Rektor: T.ex. när det gäller skolövergripande frågor. Det kan t.ex gälla verksamhetens mål, arbetsmiljö, skolsamråd mm
Charlotta Skarelius
08-522 426 52


Skoltaxi: 08-632 90 50


Frånvaro: Vi skola 24:s webb alternativt skola 24

0515-777137


Ämneslärare: T.ex. när det gäller undervisning, betyg, läxor, prov, anpassningar i undervisningen. Namn se nedan


Klasslärare/Mentor: T.ex. när det gäller trygghet, trivsel, utvecklingssamtal, föräldramöten, likabehandlingsärenden. Namn se nedan


Specialpedagog/speciallärare: T.ex. när det gäller frågor om särskilt stöd.
Helene HellströmKurator: T.ex. när det gäller stödsamtal, kamratskap, oro.
Charlie Enquist
08-522 427 79


Skolsköterska: T.ex. när det gäller vaccinationer, kontakt med skolläkare, syn, hörsel.
Annelie Hedengren
08-522 427 90


Trygghetsgruppen: Anne-Marie Ögren, Charlie Enquist, Monica Lind, Pia Eklund


Lärare/pedagoger 

Klasslärare/Mentorer och ämneslärare
F-klass Nyckelpigan: Anne-Marie Ögren, Eva Sund

Klass 1: Åse Larsson, NO åk 2
Klass 2: Anna Alexis, Bild åk 4-6, Förstelärare, Unikum
Klass 3: Monica Lind
Klass 4: Micaela Ericsson, Förstelärare            
Klass 5: Micaela Ericsson
Klass 6: Tomas Hansson, Ma åk 4 & 6, NO åk 4-6 

Idr: Björn Landberg åk F-6

Mu: Klara Rylander

Sl tm/tx Carina Jansson åk 3-6


Fritids Nyckelpigan 08-522 426 12: 
F-klass-åk 1

Anne-Marie Ögren

Eva Sund

Madeleine Johansson


Fritids Lupinen/Klubban 08-522 426 11:
Åk 2-3 / Åk 4-6
Pia Johansson Söderström

Carina Jansson

Abdoulie Ndow

 

Sidan publicerades: 2020-01-14