logo

Kontakta oss

Besöksadress

Överbyvägen 1

Telefon

08 522 426 26

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Elevhälsa

Här på Resarö skola arbetar vi förebyggande. Vi arbetar för att skapa goda lärmiljöer och att stärka alla elevers kunskapsutveckling samt att ge tidigt stöd. På skolan finns en aktiv elevhälsa med speciallärare, specialpedagog, skolsköterska, skolkurator och skolpsykolog som arbetar nära eleverna.


Specialpedagogisk verksamhet

För oss är den mest betydelsefulla och avgörande faktorn för den fortsatta läs-, skriv- och matematikutveckling en god självbild och en god självkänsla. För att upptäcka elevers olika behov tidigt och därmed ge stöd i ett förebyggande syfte, både på grupp- och individnivå, har vi en screeningplan samt att vi har ett nära samarbete mellan oss speciallärare/pedagoger och skolans lärare/pedagoger.


Resarö skola strävar efter att undervisningen och våra klassrum ska vara inkluderande och tillgängliga för alla elever. Vi arbetar för att våra elever och deras vårdnadshavare ska känna delaktighet och inflytande i frågor som rör dem. Därför är lyhördhet viktigt för oss samt en god relation och ett gott samarbete med såväl elever, deras vårdnadshavare och de olika professionerna som arbetar på skolan. Tveka inte att kontakta oss.

resaroskola.spec@vaxholm.se

 

Sidan publicerades: 2019-08-20