logo

Kontakta oss

Besöksadress

Överbyvägen 1

Telefon

08 522 426 26

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Elev- och föräldrasamverkan

Samverkan sker genom klassråd/elevråd, miljöråd och skolsamråd.

Klassråd/Elevråd

Alla klasser på Resarö skola har regelbundna klassråd och vi har ett mycket aktivt elevråd. Till elevrådet kommer frågor från klassråden. Frågorna kan handla om skolgårdens utformning, vilka regler som ska gälla på skolan eller om vi ska anordna olika aktiviteter.


Miljöråd

Miljörådet, som också har representanter från alla klasser, arbetar för att följa upp skolans pågående miljöarbete och för att utveckla nya klimatsmarta lösningar. Idag har Resarö skola utmärkelsen Grön flagg, ett tecken på vårt arbete kring miljömedvetenhet. Vi vill att eleverna ska vara delaktiga och få möjlighet att påverka sin skola.


Skolsamråd

Vid skolsamrådsmötena har skolan möjlighet att dela med sig av information beträffande vår verksamhet på lokal, kommunal och nationell nivå. Dessutom kan föräldrarna lyfta frågor som de tycker är viktiga för allas barn i skolan.

Rådet har en rådgivande funktion inför viktiga beslut, samt en stödjande funktion i verkställandet av beslut. Föräldrarepresentanten från klassen informerar dels tillbaka till övriga föräldrar i klassen, dels har den möjlighet att lyfta frågor som kommer från föräldragruppen den representerar. Om du som förälder har en fråga du anser ska diskuteras i skolsamrådet, var god kontakta din representant.


Tänk på att frågor som lyfts på skolsamråd ska vara:

- Frågor som rör många klasser.

- Aldrig frågor som rör enskilda elever eller enskilda vuxna på skolan.

 

Sidan publicerades: 2019-08-13