logo

Kontakta oss

Besöksadress

Överbyvägen 1

Telefon

08 522 426 26

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Lov och ledigheter

Barn och utbildningsnämnden i Vaxholms stad fastställer varje år läsårsdata för de kommunala skolorna. Ledigheter beslutas av respektive rektor och utgår från skrivningarna i skollagen.

Ansökan om ledighet

Enligt skollagen får en elev beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter.

Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Det är rektor som beslutar om ledighet.


De kommunala skolorna i Vaxholms stad har en gemensam blankett för ansökan om ledighet från skolarbete. Ansökan ska undertecknas av båda vårdnadshavarna och skickas in till skolan i god tid före den planerade ledigheten.


Montessoriskolan Vaxholm, som är en fristående skola, har andra rutiner. Kontakta skolan direkt.


Höstterminen 2020

  • Terminens första dag 20 augusti (torsdag)
  • Höstlov v 44 (26-30 oktober)
  • Terminens sista dag 18 december (fredag)


Fritidshemmet har öppet från v. 32. Stängda dagar för ht-20 är 14/8 och 17/8.


Vårterminen 2021

  • Fritids stängt 11/1
  • Terminens första dag 12 januari (tisdag)
  • Sportlov v 9 (1-5 mars)
  • Påsklov v 14 (5-9 april)
  • Studiedag f-9 12 maj (onsdag)
  • Lovdag och helgdag 13-14 maj (torsdag-fredag)
  • Skolavslutning 15 juni (tisdag)


Fritidshemmet öppnar fr.o.m. 12/1 (stängt 11/1). Stängda dagar för vt-21 är 2/4, 5/4 och 12-13/5.


Montessoriskolan brukar följa samma tider, se deras webbplats för mer information.


Enligt skolförordningen ska antalet skoldagar under ett läsår vara minst 178 och antalet lovdagar minst 12 exklusive jullov och sommarlov. Sportlovsveckan i Storstockholm är alltid vecka 9. Datum för påsklovsveckan samordnas i så stor utsträckning som möjligt med övriga nordostkommuner (Danderyd, Täby, Österåker, Vallentuna).

 

Sidan publicerades: 2020-08-14