logo

Kontakta oss

Besöksadress

Överbyvägen 1

Telefon

08 522 426 26

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Kontaktuppgifter till skolan

 

Vem kan du kontakta i olika frågor?


Lärare:

Kontaktar du när det gäller undervisning, betyg, läxor, prov, anpassningar i undervisningen, trygghet, utvecklingssamtal, föräldramöten.

resaroskola.arskursF@vaxholm.se

resaroskola.arskurs1@vaxholm.se

resaroskola.arskurs2@vaxholm.se

resaroskola.arskurs3@vaxholm.se

resaroskola.arskurs4@vaxholm.se

resaroskola.arskurs5@vaxholm.se

resaroskola.arskurs6@vaxholm.se

resaroskola.prest@vaxholm.se ( slöjd, idrott, musik)


Utvecklingsledare fritids:

Kontaktar du när det gäller frågor om fritids.

resaroskola.fritids@vaxholm.se


Speciallärare:

Kontaktar du när det gäller frågor om särskilt stöd.

resaroskola.spec@vaxholm.se


Kurator:

Kontaktar du när det gäller stödsamtal, kamratskap, oro.

resaroskola.skolkurator@vaxholm.se


Skolpsykolog:

Kontaktar du när det gäller psykisk ohälsa, oro, utredningar.

resaroskola.skolpsykolog@vaxholm.se


Skolsköterska:

Kontaktar du när det gäller vaccinationer, kontakt med skolläkare, medicinska frågor.

resaroskola.skolskoterska@vaxholm.se


Expedition:

Kontaktar du när det gäller skolövergripande frågor. Det kan t.ex. vara, verksamhetensmål, arbetsmiljö, skolsamråd, ansökan om plats, samt om du inte vet vem du ska kontakta.

resaroskola@vaxholm.seSpråk Åk. 6

tina.asmusseneriksson@vaxholm.se,nadine.haaparanta@vaxholm.se natalia.fransson@vaxholm.se
 

  

 

Sidan publicerades: 2019-08-20