logo

Kontakta oss

Besöksadress

Ingenjörvägen 1
Vaxholm

Telefon

08-54170864

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Om skolan

På Kronängsskolan får du kunskap och glädje i en trygg miljö. Här får du möjligheter att lära för livet och känna att du vet, kan, vill och vågar!

Kronängsskolan är en 7-9 skola. Vi arbetar tillsammans med kreativitet, variation och engagemang för att eleverna ska lära för livet!

 

Trygghet och goda kunskaper

För att vi ska vara en skola med trygghet och goda kunskaper krävs dels att vi har ordning och reda och dels att våra elever känner ansvar och att de har inflytande över sin egen skolgång.

 

Möjlighet att påverka

Vi vill att våra elever ska vara med och påverka sin skola, att bli ännu bättre. Hos oss finns det flera olika vägar att påverka, vi har bl.a. ett mycket driftigt elevråd och klasserna har klassråd varje vecka. Att eleverna få vara med och utvärdera undervisningen är en självklarhet.

 

Samarbete

En mycket viktig pusselbit för oss är att vi har ett bra samarbete med våra föräldrar. För vi vet att om skola och hem arbetar tillsammans så kommer vi att lyckas med vår ambition att vara en skola med trygghet och goda kunskaper. Till oss är du alltid välkommen, här möts varje dag engagerade elever och lärare i en gemensam strävan att göra en bra skola ännu bättre.

 

Vi strävar efter att vara den skola som föräldrar litar på, som lärare trivs i och elever är stolta över. Föräldrarepresentanter från varje klass och skolledningen träffas ett par gånger/termin. Skolrådet arbetar med skolövergripande frågor.

 

Sidan publicerades: 2018-11-26