logo

Kontakta oss

Besöksadress

Telefon

08-54170864

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Måltidsenheten

Vårt uppdrag är att tillaga säkra, aptitliga och anpassade måltider till våra gäster inom Vaxholms stad. Maten tillagas i 7 förskolekök och 5 skolkök, som drivs i kommunens egen regi. 

 

Vaxholms stad har en kostchef. Dennes uppdrag är att stödja, stimulera och utveckla den kommunala verksamheten i egen regi.

 

Du kan följa Måltidsenheten på Instagram - Maltidsenhetenvaxholm.

 

Måltidsenheten vill gärna ta del av just dina tips, idéer eller synpunkter som du har på maten och måltiderna.

 

Skicka gärna mail till:

maltidsenheten@vaxholm.se

 

Välkomna!


Kostchefens arbetsuppgifter är bland annat:

  • Närings- och kostnadsberäknade matsedlar för olika målgrupper.
  • Tekniska frågor, till exempel underlag för kökens utrustningar och funktioner.
  • Kompetensutveckling för måltidspersonal.
  • Kravspecifikationer, anbudssammanställningar, upphandlingar och uppföljning av tecknade ramavtal.
  • Kostnadskalkyler, analyser, statistik, bokslutsunderlag och ansökningar om EU-bidrag.
  • Årlig hygieninformation, egentillsyn, arbetsmiljö.
  • Driva och utveckla måltidsverksamheten inom ramen för gällande lagstiftning, styrdokument och budget.
  • Medverkar vid förändringar, nyrekrytering och arbetsbeskrivningar


 

Sidan publicerades: 2019-02-18